Polskie promy na LNG

Piotr Złoty
Dodany: 22.04.2011

 
Gdańska Stocznia Remontowa S. A. wyprodukowała dla norweskiego armatora serię 4 promów fiordowych (Moldefjord, Fannefjord, Romsdalsfjord i Korsfjord), które są napędzane przez ekologiczne silniki zasilane gazem ziemnym. Kontrakt na dostawę 4 gazowych jednostek pływających oraz 2 bliźniaczych dieslowskich opiewa na kwotę 150 mln euro.

 
REKLAMA

Gdańska Stocznia Remontowa S. A. wyprodukowała dla norweskiego armatora serię 4 promów fiordowych (Moldefjord, Fannefjord, Romsdalsfjord i Korsfjord), które są napędzane przez ekologiczne silniki zasilane gazem ziemnym. Kontrakt na dostawę 4 gazowych jednostek pływających oraz 2 bliźniaczych dieslowskich opiewa na kwotę 150 mln euro.

Moldefjord, pierwszy z rodziny obejmującej 4 bliźniacze jednostki pływające, został uhonorowany w 2010 r. prestiżową nagrodą 7. edycji Green Ship Technology Conference. Obok własności ekologicznych, nagrodzono również projekt, wykonanie i znakomite właściwości eksploatacyjne, co potwierdzają opinie armatora.

Soldefjord był pierwszym wyprodukowanym w Polsce promem, w którego siłowni zastosowano silniki gazoweRemontowa S.ASoldefjord był pierwszym wyprodukowanym w Polsce promem, w którego siłowni zastosowano silniki gazowe

Jednostki dostarczane dla Norwegii stanowią pierwsze w polskich stoczniach promy napędzane LNG. Każdy z nich jest wyposażony w dwa silniki gazowe oraz jeden typowy, okrętowy, średnioobrotowy silnik o zapłonie samoczynnym. Zastosowanie w napędzie głównym silników zasilanych gazem pozwala na 90-procentową redukcję tlenków azotu, a kilka takich jednostek pozwala na ograniczenie ilości NOX o wartość, jaką rocznie emitują wszystkie samochody w stolicy Norwegii, Oslo. Dodatkowo uzyskuje się zmniejszenie emisji cząstek stałych oraz dwutlenku węgla.

Zbudowany w Gdańsku statek ma 122 m długości i jest przeznaczony do przewozu 128 samochodów osobowych lub 12 zestawów drogowych oraz 55 samochodów. Prom zabiera również 390 pasażerów.

Statek jest wprawiany w ruch za pomocą elektrycznych pędników, które zasila energia elektryczna wytwarzana przez generatory napędzane silnikami gazowymi o mocy po 900 kW każdy. Skroplony gaz ziemny jest przechowywany w zbiorniku o pojemności 125 m3. Silniki i zbiornik LNG są umieszczone w kontenerach pod pokładem w ograniczonej do minimum objętości tak, aby zminimalizować przestrzeń, w której może rozprzestrzeniać się gaz w przypadku wycieku.

Dzięki umieszczeniu siłowni i zbiornika gazu tuż pod pokładem, w przypadku wystąpienia rozszczelnienia instalacji rozprężające się paliwo gazowe jako lżejsze od powietrza ulatuje do atmosfery, nie przedostając się do innych pomieszczeń statku. Zastosowany bardzo wydajny system wentylacji pozwala, w razie potrzeby, na szybkie usunięcie gazu na zewnątrz.

Bardzo ciekawie rozwiązano także rurociągi doprowadzające gaz do silników. Są one wentylowane, tzn. koncentryczna rura ma w środku przewód, którym płynie gaz, a warstwa zewnętrzna jest wentylowana. Ilość gazu dostarczana do silników jest stale monitorowana w celu wychwytywania ewentualnych wycieków (zwiększająca się ilość przepływającego gazu świadczy o wystąpieniu wycieku).

Poprzez zakup wyprodukowanych w Polsce promów norweski armator staje się liderem we wprowadzaniu rozwiązań ekologicznych w żegludze przybrzeżnej na rodzimym rynku, eksploatując łącznie już 11 promów zasilanych LNG. Biorąc pod uwagę piękno norweskich fiordów, z bogatą fauną i florą, inwestycje w napędy niskoemisyjne nabierają szczególnego znaczenia, zapobiegając zanieczyszczeniu tych cennych dla środowiska naturalnego rejonów.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy