Słowacja wspiera paliwa alternatywne

Piotr Złoty
źródło: GNV Magazine, Wikipedia
Dodany: 21.11.2016

 
Na wniosek Ministerstwa Gospodarki i przy współpracy Resortu Transportu, Rada Ministrów Słowacji przyjęła 10-etapowy plan wspierania paliw alternatywnych.

 
Flaga Słowacjifot. WikipediaSłowacja, podobnie jak Polska, będzie wspierać paliwa alternatywne, włącznie z LPG

Programem tym objęte będą różne nośniki energii takie jak energia elektryczna, skroplony gaz ziemny (LNG), sprężony gazu ziemny (CNG), gaz płynny (LPG), wodór i biopaliwa ciekłe.

Decyzja słowackiego rządu  ma na celu stopniową eliminację udziału benzyny i oleju napędowego z użytkowania w pojazdach, a w konsekwencji zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych oraz ich oddziaływania na środowisko.

Przyjęte plany są częścią krajowych ram polityki dla rozwoju rynku paliw alternatywnych na Słowacji. Przewidują one stymulację sprzedaży pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi z wykorzystaniem bezpośrednich zachęt finansowych ze strony rządu. Takie same działania są przewidziane w kontekście budowy infrastruktury niezbędnej do upowszechnienia dystrybucji paliw alternatywnych, w szczególności gazowych paliw silnikowych (LNG, CNG i LPG).


Good Przydatny artykuł (4)
Bad Mógłby być ciekawszy (1)Partnerzy