GAZ-SYSTEM - budowa połączenia Polska-Słowacja

GAZ-SYSTEM
źródło: GAZ-SYSTEM
Dodany: 09.09.2019
Informacja producenta

 
GAZ-SYSTEM zainaugurował 6 września 2019 r. budowę polskiej części interkonektora gazowego Polska-Słowacja. Gazociąg połączy węzeł gazu w Strachocinie (województwo podkarpackie) ze słowacką tłocznią gazu w miejscowości Veľké Kapušany.

 
REKLAMA

Projekt połączenia gazowego Polska-Słowacja obejmuje:

  • rozbudowę wewnętrznej sieci przesyłowej w południowo – wschodniej Polsce,
  • budowę węzła gazowego w Strachocinie
  • budowę stacji pomiarowej w pobliżu granicy polsko – słowackiej.

Projekt jest realizowany wspólnie przez polskiego operatora systemu przesyłowego GAZ-SYSTEM oraz słowacki EUSTREAM. Ceremonia inauguracyjna odbyła się w siedzibie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

W przekazanym na tę uroczystość liście gratulacyjnym Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej podkreślił:

Piotr Naimski

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Budowa połączenia gazowego Polska-Słowacja przyczyni się do uniezależnienia Polski od dominującego, wschodniego dostawcy tego surowca.  W połączeniu z Baltic Pipe oraz rozbudowanym Terminalem LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu inwestycja ta zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne i przyczyni się do powstania w pełni konkurencyjnego rynku gazu w tej części Europy.

Długość całego połączenia, po stronie polskiej i słowackiej, wyniesie 165 km. Przepustowość w kierunku Polski wyniesie 5,7 mld m³ rocznie, w kierunku Słowacji 4,7 mld m³ rocznie. Gazociąg będzie miał średnicę 1000 mm, a ciśnienie robocze będzie wynosiło 8,4 MPa.

Tomasz Stępień

prezes GAZ-SYSTEM

GAZ-SYSTEM konsekwentnie wdraża strategię, której głównym celem jest stworzenie zintegrowanego europejskiego rynku gazu. Gazociąg Polska-Słowacja, którego budowę dziś rozpoczynamy, to kolejna z dużych inwestycji realizowanych przez spółkę. Chcemy łączyć rynki środkowo-europejskie, by nasi klienci mieli dostęp do różnych źródeł gazu. Wpłynie to na dostępność i konkurencyjność cen błękitnego paliwa w regionie.

Znaczenie współpracy regionalnej podkreślił w swojej wypowiedzi również Rastislav Ňukovič, dyrektor generalny EUSTREAM.

Rastislav Ňukovič

dyrektor generalny EUSTREAM

Jestem przekonany, że dzięki temu projektowi rynek gazu w Europie Środkowo-Wschodniej otworzy się na nowe możliwości handlowe.

Umowa na realizację inwestycji została zawarta 19 lipca 2019 r. z konsorcjum firm
w składzie: Budimex Mostostal oraz Mostostal Kraków. Prace budowlane rozpoczynają się we wrześniu 2019 r.

Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM i Rastislav Ňukovič, dyrektor generalny EUSTREAMfot. GAZ-SYSTEMTomasz Stępień,
prezes GAZ-SYSTEM i Rastislav Ňukovič, dyrektor generalny EUSTREAM

Połączenie polskiego i słowackiego systemu przesyłowego zostało uwzględnione na liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) przyjętej przez Komisję Europejską w listopadzie 2017 r. w ramach korytarza priorytetowego Gazowe Połączenia Międzysystemowe Północ–Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (NSI East Gas).

Projekt został dofinansowany ze środków UE w ramach programów TEN-E (Trans-European Energy Networks) i CEF (instrument "Łącząc Europę", Connecting Europe Facility). Wsparcie obejmowało wykonanie prac analitycznych, projektowych oraz budowlanych na terenie Polski i Słowacji. Najważniejsze umowy o dofinansowanie projektu zostały podpisane przez spółki GAZ-SYSTEM i EUSTREAM z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) w 2015 r. (prace projektowe) oraz w 2017 r. (prace budowlane).


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy