PGNiG zawarło aneks do kontraktu jamalskiego

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA, EuRoPol GAZ
Dodany: 16.06.2020
Informacja producenta

 
Aneks podpisany przez PGNiG SA i Gazprom potwierdza stosowanie nowej formuły cenowej określonej wyrokiem Trybunału Arbitrażowego. Strony uzgodniły także, że do 1 lipca 2020 r. Gazprom wpłaci na konto PGNiG około 1,5 mld dolarów (ok. 6,2 mld zł) z tytułu nadpłaty za dostawy gazu w latach 2014-2020.

 
REKLAMA

Jacek Sasin

Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych

To pokazuje, że skuteczna polityka rządu i twarda walka o polskie interesy przynosi dobre efekty. Widać, że jeśli prowadzi się politykę konsekwentną i popartą argumentami, można odnieść sukces nawet z tak wymagającym partnerem jak Gazprom. Dzięki temu i dobrej współpracy z prezydentem możliwe jest osiąganie wymiernych korzyści dla Polski.

Wicepremier podkreślił, że relacje Polski z Gazpromem wyglądają dziś zupełnie inaczej, niż jeszcze pięć lat temu. Dzięki realizacji konsekwentnej polityki oparte są przede wszystkim o partnerstwo biznesowe.

Jacek Sasin

Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych

Kontynuujemy politykę dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski. Zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju i dbamy o to, by gaz dla Polaków i dla polskich firm był jak najtańszy.

Aneks do kontraktu jamalskiego został podpisany 5 czerwca 2020 r. w formie elektronicznej, a następnie, do dnia 15 czerwca 2020 r., złożono podpisy i dokonano wymiany oryginałów dokumentów. Aneks określa zasady stosowania formuły cenowej ustalonej wyrokiem Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie oraz warunki rozliczenia skutków finansowych wynikających z zastosowania nowej formuły do wcześniej zrealizowanych dostaw gazu.

Jerzy Kwieciński

Prezes Zarządu PGNiG SA

Treść aneksu przekłada na język naszej umowy z Gazpromem wyrok Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie z 30 marca tego roku. Ustalił on nową formułę cenową, po której rozliczamy się za gaz kupowany od rosyjskiego partnera. Cieszy, że porozumienie osiągnęliśmy sprawnie, że prowadzimy normalny biznesowy dialog.

Nowa formuła cenowa, określona w orzeczeniu Trybunału Arbitrażowego, jest w znacznym stopniu powiązana z notowaniami gazu na rynkach Europy Zachodniej. Dzięki temu, już od marca tego roku, PGNiG płaci niższą cenę za gaz płynący do Polski ze Wschodu. Jednak nowe zasady ustalania ceny, zgodnie z treścią wyroku, obowiązują od listopada 2014 r., tj. od dnia, w którym PGNiG wystąpiło do Gazpromu z wnioskiem o zmianę formuły cenowej. Postanowienie sądu arbitrażowego pozwoliło PGNiG podjąć działania mające na celu odzyskanie nadpłaconych w latach 2014-2020 kwot za dostawy gazu po cenach ustalanych na podstawie poprzedniej formuły, zakwestionowanej przez sztokholmski sąd.

Jerzy Kwieciński

Prezes Zarządu PGNiG SA

Podpisując aneks zgodnie ustaliliśmy, że kwota nadpłaty, która wynosi około 1,5 miliarda dolarów (około 6,2 mld zł), zostanie przekazana na konto PGNiG do 1 lipca 2020 roku.

Prezes PGNiG dodał, że wielkość sumy, jaką nadpłaciliśmy w okresie od listopada 2014 r. do końca lutego 2020 r., pokazuje, jak bardzo niekorzystny dla PGNiG był kontrakt jamalski.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy