Dwie stacje LCNG wybuduje PGNiG

CNG-LNG.pl, PGNiG Obrót Detaliczny
źródło: PGNiG Obrót Detaliczny
Dodany: 01.07.2020
Informacja producenta

 
Budowę dwóch stacji LCNG – w Suwałkach i Szumowie – zakłada list intencyjny podpisany przez PGNiG Obrót Detaliczny i Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy (ZPK Rupińscy). Stacje będą ogólnodostępne, więc oprócz floty ZPK Rupińscy z ekologicznego paliwa będą mogli również korzystać inni kierowcy. To bardzo dobra wiadomość, bowiem oba obiekty będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

 
REKLAMA
Ładowanie video...

W ramach porozumienia PGNiG Obrót Detaliczny wyraziło wolę wybudowania dwóch stacji paliw LCNG, które będą obsługiwały nie tylko pojazdy należące do Zakładów Produkcji Kruszyw Rupińscy, ale też wszystkich innych, zainteresowanych Klientów. Stacja LCNG umożliwia tankowanie zarówno pojazdów zasilanych sprężonym (CNG), jak i skroplonym (LNG) gazem ziemnym. Szczególną rolę odgrywać będzie stacja w Szumowie, zlokalizowana przy drodze ekspresowej S8 w pobliżu planowanego węzła łączącego ją z trasą Via Baltica.

Ładowanie video...

Planowana budowa stacji jest związana z planami ZPK Rupińscy, które zakładają zakup co najmniej 50 pojazdów ciężkich do transportu kruszyw, napędzanych gazem LNG.

Ładowanie video...

Oprócz budowy dwóch nowoczesnych stacji tankowania LCNG PGNiG Obrót Detaliczny planuje we współpracy z ZPK Rupińscy utworzenie w rejonie północno-wschodniej Polski centrum przeładunkowego LNG, które będzie obsługiwało dostawy skroplonego gazu ziemnego dostarczanego koleją. Projekt ma także na celu transformację logistyki towarów masowych, w tym kruszyw i materiałów budowlanych, produkowanych w północno-wschodniej Polsce, a transportowanych do Polski Centralnej oraz za granice kraju. Dodatkowym elementem porozumienia jest możliwość uzyskania doradztwa energetycznego PGNiG w zakresie ewentualnej produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, przez ZPK Rupińscy.

Ładowanie video...

Paliwo LNG znajduje coraz większe zastosowanie w ciężkim transporcie kołowym, gdzie stanowi najlepszą, ekologiczną alternatywę dla dominującego w tym segmencie oleju napędowego, ponieważ oznacza między innymi 10-krotnie mniejszą emisję cząstek stałych niż w przypadku ON. Z kolei paliwo CNG jest coraz chętniej wykorzystywane w transporcie publicznym i usługach komunalnych w Polsce.

Według szacunków PGNiG, w najbliższym czasie, po polskich drogach będzie jeździć łącznie ponad 620 autobusów gazowych zasilanych CNG. Oznacza to wzrost liczby tego typu pojazdów o 75% względem roku 2016. Równolegle liczba pojazdów komunalnych zasilanych sprężonym gazem od 2016 roku w Polsce wzrosła o ponad 130%.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy