PGNiG - więcej mocy regazyfikacyjnych w terminalu LNG

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 27.05.2020
Informacja producenta

 
Od 2024 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo będzie mogło sprowadzać przez Terminal im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu 8,3 mld m sześc. LNG po regazyfikacji rocznie. To efekt rozstrzygnięcia procedury na rezerwację mocy regazyfikacyjnych, które będą dostępne po rozbudowie terminala.

 
REKLAMA

Jacek Sasin

Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych

Terminal im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest jednym z filarów bezpieczeństwa Polski w zakresie dostaw gazu, a jego rozbudowa to krok w kierunku wzmocnienia suwerenności energetycznej kraju. Rosnące znaczenie PGNiG na rynku LNG jest dowodem dynamicznego rozwoju spółek nadzorowanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Spółka Polskie LNG SA – operator terminala w Świnoujściu – poinformowała, że w efekcie procedury "open season" przydzieliła PGNiG moce regazyfikacyjne LNG w wysokości 6,2 mld m³ rocznie w latach 2022–2023 i 8,3 mld m³ rocznie począwszy od 2024 roku. Alokacja mocy ma związek z rozbudową terminala, w wyniku której wzrośnie jego moc regazyfikacyjna. Nowe moce  regazyfikacji Spółka zarezerwowała na 17 lat. Obie spółki muszą jeszcze podpisać w tej sprawie stosowną umowę.

Jerzy Kwieciński

Prezes Zarządu PGNiG SA.

Jesteśmy usatysfakcjonowani wielkością przydzielonych nam mocy regazyfikacyjnych. Pozwoli nam to na skuteczną realizację planów PGNiG dotyczących dywersyfikacji kierunków importu gazu oraz rozwoju działalności handlowej na rynku gazu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Obecnie PGNiG SA rezerwuje 5 mld m³ mocy regzyfikacyjnych terminala, ale zapotrzebowanie Spółki systematycznie rośnie. PGNiG odbiera coraz więcej ładunków spotowych, a także zwiększa wolumen LNG  w związku z podpisanymi umowami długoterminowymi na dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych. W szczególności, od 2023 roku PGNiG będzie odbierać w Świnoujściu około 1,95 mld m³ LNG po regazyfikacji rocznie na podstawie kontraktu z amerykańską firmą Cheniere.

LNG już teraz jest istotną częścią portfela importowego PGNiG. W ubiegłym roku Spółka sprowadziła 3,43 mld m³ skroplonego gazu ziemnego (po regazyfikacji) – o ponad jedną czwartą więcej niż rok wcześniej. Tylko w I kwartale tego roku wolumen dostaw LNG dla PGNiG wyniósł 0,98 mld m³ po regazyfikacji, co oznacza wzrost o 34% rok do roku. Spółka kupuje gaz skroplony pochodzący z Kataru, Stanów Zjednoczonych i Norwegii. Zapewnia to dywersyfikację kierunków importu gazu, która ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz polskich odbiorców. W ubiegłym roku udział LNG w imporcie PGNiG wyniósł 23%, podczas gdy w 2016 r. było to tylko 8,4% W tym czasie udział gazu ze Wschodu spadł z 89% w 2016 r. do 60% w 2019 roku.

Dzięki intensywnym działaniom PGNiG na rzecz dywersyfikacji importu, w których gaz skroplony odgrywa bardzo istotną rolę, wykorzystanie mocy regazyfikacyjnych terminalu w Świnoujściu w 2019 r. wyniosło 67%.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy