PGNiG o krok od uruchomienia wydobycia na złożu Duva

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 22.04.2021
Informacja producenta

 
PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami koncesyjnymi rozpoczęło wiercenie otworów eksploatacyjnych na złożu Duva. Oddanie odwiertów do użytku przewidziano w III kwartale 2021 roku.

 

Ruszyły prace związane z wykonaniem czterech otworów wydobywczych na złożu Duva w norweskiej części Morza Północnego. Odwierty, o długości 2 500 m każdy, są wykonywane przy użyciu platformy półzanurzalnej. Wiercenia potrwają około 3 miesięcy. Po ich zakończeniu złoże zostanie udostępnione do eksploatacji. Rozpoczęcie wydobycia planowane jest na III kwartał tego roku.

Paweł Majewski

Prezes Zarządu PGNiG SA

Udostępnienie złoża Duva wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej PGNiG. Konsekwentnie budujemy zdywersyfikowany portfel źródeł gazu, którego ważnym elementem jest własne wydobycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Dążymy do tego, aby jak największa część gazu, który trafi do Polski po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe, pochodziła ze złóż, których udziałowcem jest PGNiG Upstream Norway.

Wiercenie odwiertów wydobywczych na złożu Duva zostało poprzedzone instalacją głowic eksploatacyjnych w marcu tego roku. Montażu dokonano ze statku, a nie, jak zazwyczaj, z platformy wiertniczej. Pozwoliło to skrócić czas operacji, zmniejszyć jej koszty a także ograniczyć o 60 proc. emisje dwutlenku węgla towarzyszące instalacji.

Warto wiedzieć

BOE (Barrel of Oil Equivalent) - jednostka energii otrzymanej ze spalenia jednej baryłki ropy naftowej.

Duva jest złożem gazowo-ropnym o zasobach wydobywalnych wynoszących 88 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (w tym około 8,4 mld m³ gazu ziemnego). W początkowym okresie maksymalna produkcja będzie wynosić około 30 tys. BOE dziennie.

PGNiG Upstream Norway jest właścicielem 30 proc. udziałów w złożu Duva. Pozostali udziałowcy to Neptune Energy (operator złoża, 30% udziałów), Idemitsu Petroleum Norge (30%) oraz Sval Energi (10%).

Zgodnie z prognozą, wolumen wydobycia PGNiG Upstream Norway wyniesie w tym roku 0,9 mld m³ gazu ziemnego. Aktualnie spółka posiada udziały w 36 koncesjach i prowadzi wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego z dziewięciu złóż. Sześć kolejnych, w tym Duva, jest w trakcie prac inwestycyjnych i analitycznych.

W marcu 2021 r. PGNiG Upstream Norway zawarło umowę kupna wszystkich aktywów INEOS E&P Norge AS, obejmujących udziały w 22 koncesjach, w tym drugim co do wielkości złożu gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – Ormen Lange. W wyniku transakcji, która czeka jeszcze na uzyskanie zgód administracyjnych, zasoby wydobywalne w dyspozycji PGNiG Upstream Norway wzrosną o 117 mln BOE do 331 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Przejęcie aktywów INEOS E&P Norge pozwoli GK PGNiG zwiększyć wolumen produkcji gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym o około 1,5 mld m³ rocznie w ciągu pierwszych pięciu lat po transakcji. Dzięki temu łączna produkcja gazu przez PGNiG Upstream Norway może osiągnąć w 2027 roku poziom 4 mld m³.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy