PGNiG zainwestuje w technologie wodorowe

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 27.11.2018
Informacja producenta

 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczęło projekt badawczo-rozwojowy ELIZA. Spółka chce w przyszłości wytwarzać wodór z odnawialnych źródeł energii metodą elektrolizy, a następnie zatłaczać go do magazynów gazu. Jest to jeden z perspektywicznych obszarów rozwoju całej Grupy Kapitałowej PGNiG.

 

Łukasz Kroplewski

wiceprezes PGNiG SA ds. rozwoju

Grupa Kapitałowa PGNiG ma kompetencje i doświadczenie w zakresie dystrybucji, przechowywania i użytkowania gazu ziemnego. Zamierza być również jednym z liderów rozwoju technologii wodorowych w Polsce. Wodór jest przyszłością światowej energetyki w długookresowym horyzoncie czasowym. Produktem spalania wodoru jest jedynie para wodna. Jest to paliwo w pełni ekologiczne. Przy spalaniu mieszaniny gazu ziemnego z wodorem emitujemy mniej dwutlenku węgla, w efekcie czego paliwo jest bardziej przyjazne środowisku, a opłaty z tytułu emisji niższe.

Problematyka wodorowa w analizach "Foresight B+R" realizowanych przez Departament Badań i Rozwoju PGNiG SA znalazła się w czołówce najbardziej perspektywicznych obszarów dla działań rozwojowych z punktu widzenia interesów całej Grupy Kapitałowej.

Dariusz Dzirba

dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju w PGNiG SA

Jesteśmy już członkiem polskiego Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych. W Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym PGNiG SA powstało Centrum Kompetencji Technicznych ds. Wodoru. Pracujemy też nad dokumentem dotyczącym kompleksowego programu badawczo-rozwojowego dla technologii wodorowych w GK PGNiG.

Przy realizacji projektu ELIZA PGNiG współpracuje m.in. z Instytutem Nafty i Gazu. Specjalnie powołany w tym celu zespól naukowców będzie przeprowadzać analizy złożowe i ekonomiczne dotyczące magazynowania wodoru w podziemnych magazynach gazu.

Grzegorz Rosłonek

dyrektor Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG SA

Magazyny można przygotować do przechowywania wodoru. Natomiast projekt ELIZA ma nam dać odpowiedź na pytanie, jak najefektywniej zmieszać gaz ziemny z wodorem, aby oba surowce nie straciły swoich właściwości jakościowych przy wtłaczaniu do magazynu i ich przechowywaniu.

Elektroliza polega na rozkładzie wody pod wpływem prądu elektrycznego na wodór i tlen. Energię elektryczną do tego procesu można pozyskać np. z wiatraków. Tlen powstały podczas elektrolizy byłby wypuszczany do atmosfery, a pozyskany wodór mógłby zostać zmagazynowany, a w przyszłości także wykorzystany na stacjach tankowania albo dodawany do sieci gazu ziemnego. Wykorzystanie wodoru w sieci gazowej w odpowiedniej ilości nie wpłynie na funkcjonowanie infrastruktury.

PGNiG chce przy realizacji swoich projektów skorzystać z doświadczeń Japonii, która jest światowym liderem w rozwoju technologii wodorowych, a japońskie firmy wdrożyły już wiele rozwiązań wykorzystujących wodór. Eksperci PGNiG mieli okazję przyjrzeć się tym projektom podczas niedawnej Międzynarodowej Konferencji Wodorowej w Tokio oraz bezpośrednio w japońskich firmach.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy