PGNiG zagospodarowuje kolejne złoże w Norwegii

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA, PGNiG Upstream Norway
Dodany: 29.10.2018
Informacja producenta

 
Potencjał gazowy złoża Fogelberg szacuje się między 7 a 14 mld metrów sześciennych. Rozpoczęcie jego eksploatacji wpisuje się w plany Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, które zamierza zwiększyć produkcję gazu ziemnego w Norwegii na potrzeby dostarczania go gazociągiem Baltic Pipe do Polski.

 
REKLAMA

Piotr Woźniak

Prezes PGNiG SA

Jesteśmy liderem wydobycia gazu ziemnego w Polsce – wiedzę z tego obszaru i najlepsze praktyki skutecznie przenosimy poza granice kraju. Norwegia jest doskonałym przykładem takich działań, szczególnie ważna dla projektu dywersyfikacji dostaw gazu i bezpieczeństwa energetycznego. Na rynku norweskim interesują nas zarówno koncesje rozpoznawcze, jak i produkcyjne - powiedział. Współpraca z partnerami w Norwegii opiera się na czysto biznesowych zasadach. Pozwala to na wzajemne zaufanie i zapewnia komfort w podejmowaniu decyzji o kolejnych inwestycjach.

Złoże gazowo–kondensatowe Fogelberg, które znajduje się na Morzu Norweskim w obrębie koncesji PL433 zostało odkryte w 2010 roku odwiertem poszukiwawczym operowanym przez firmę Centrica Resources (Norge) AS.

PGNiG Upstream Norway (PGNiG UN) z GK PGNiG zakończyło wiercenie otworu rozpoznawczego i wykonało cały szereg badań geofizycznych. W wyniku przeprowadzonego testu produkcyjnego uzyskano maksymalny przypływ gazu na poziomie 570 tysięcy m³ na dobę. Dodatkowo otrzymano przypływ kondensatu w wysokości 80 m³ na dobę. Na dalszym etapie prac, do listopada 2019 roku, zostanie przygotowany Projekt Zagospodarowania Złoża.

Koncepcja przewiduje transport gazu tą samą trasą, co gaz wydobywany ze złoża Skarv. Tym samym produkcja uzupełniłaby dostawy dla gazociągu Baltic Pipe po 2022 roku.

Warto wiedzieć

BOE (Barrel of Oil Equivalent) - jednostka energii otrzymanej ze spalenia jednej baryłki ropy naftowej.

Prace wiertnicze nadzorowała bezpośrednio firma Spirit Energy Norge, która jest operatorem tej koncesji z 51,7% udziałów. Pozostałymi jej partnerami są Faroe Petroleum Norge z 15% udziałów, Dyas Norge z 13,3% oraz PGNiG Upstream Norwayz 20% udziałów.

Obecnie PGNiG UN posiada udziały w 20 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych w Norwegii. Na dwóch z nich pełni rolę operatora. Firma prowadzi produkcję węglowodorów z pięciu złóż oraz posiada udziały w dwóch innych będących w fazie zagospodarowania. Wielkość udokumentowanych zasobów wydobywalnych Grupy PGNiG w Norwegii wynosi 83 mln BOE (stan na 1 stycznia 2018 roku).

18 października 2018 r. Spółka poinformowała o zakupie udziału w kolejnym złożu gazowo-kondensatowym Tommeliten Alpha w rejonie Ekofisk w Norwegii.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy