PGNiG: udany odwiert na koncesji Turkowo

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 14.01.2019
Informacja producenta

 
PGNiG wykonało udany odwiert na koncesji Turkowo w Wielkopolsce. Możliwości produkcji gazu z odwiertu Turkowo-2 oszacowano na około 20 milionów metrów sześciennych rocznie.

 
REKLAMA

Odwiert o głębokości 3155 metrów znajduje się w pobliżu miejscowości Turkowo w gminie Kuślin, powiat nowotomyski, na obszarze koncesji łącznej Pniewy-Stęszew. Prace wiertnicze były prowadzone od października do grudnia 2018 roku. W trakcie testów produkcyjnych z odwiertu uzyskano przypływy gazu w wysokości 62 tys. m sześc. na dobę.

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Złoże Turkowo zlokalizowane jest w utworach czerwonego spągowca. To bardzo perspektywiczna formacja, dlatego od kilku lat prowadzimy w niej intensywne prace poszukiwawcze. Sukces najnowszego odwiertu potwierdza naszą strategię.

Miejsce wiercenia odwiertu Turkowo-2 wybrano na podstawie analizy wyników trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego Chraplewo 3D. Zdjęcie zostało zrobione w 2016 r. przez Geofizykę Toruń z Grupy Kapitałowej PGNiG. Prace wiertnicze przeprowadziła spółka Exalo Drilling, również należąca do Grupy.

Na terenie zachodniej Polski PGNiG posiada 5 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, 16 koncesji łącznych oraz 84 koncesje eksploatacyjne. Od kilku lat Spółka realizuje w tym rejonie intensywny program poszukiwawczy, obejmujący m.in. utwory czerwonego spągowca. W roku 2018 PGNiG udokumentowało na Niżu Polskim ponad 5 mld m³ nowych zasobów gazu (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy).


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy