Nowe złoże gazu PKN ORLEN na Podkarpaciu

PKN ORLEN
źródło: PKN ORLEN, ORLEN Upstream
Dodany: 21.10.2018
Informacja producenta

 
Należąca do PKN ORLEN spółka ORLEN Upstream, odpowiedzialna za realizację strategii w zakresie poszukiwania i wydobywania węglowodorów, odkryła kolejne złoże gazu ziemnego na Podkarpaciu.

 
REKLAMA

Odkrycie złoża odwiertem Bystrowice-OU1 było możliwe dzięki zastosowaniu najnowszych technologii zdjęć sejsmicznych oraz interpretacji danych geofizycznych i geologicznych.

Daniel Obajtek

Prezes Zarządu PKN ORLEN

Dalszy rozwój segmentu upstream to jeden z priorytetów, który jako Grupa konsekwentnie realizujemy. Zwiększanie poziomu produkcji i wielkości posiadanych zasobów 2P korzystnie przełoży się zarówno na wyniki Grupy ORLEN, jak i bezpieczeństwo energetyczne kraju. Dlatego będziemy koncentrować się na dobrej jakości aktywach i najbardziej rentownych projektach. Rejon Podkarpacia należy nadal do bardzo perspektywicznych w obszarze poszukiwań gazu ziemnego w Polsce. A sukces poszukiwawczy w Bystrowicach to potwierdza.

Zasoby wydobywalne złoża Bystrowice szacowane są na poziomie 2 mld m³ gazu ziemnego wysokometanowego o ponad 98-procentowej zawartości metanu. Wydobycie ze złoża może trwać około 10 lat. Natomiast zasoby geologiczne koncesji PKN ORLEN na Podkarpaciu szacowane są na około 10 mld m³. Dokładne dane będzie można podać po opróbowaniu i przeprowadzeniu testów produkcyjnych wszystkich horyzontów gazonośnych. Spółka planuje prowadzenie dalszych prac wiertniczych na tej koncesji w najbliższych latach, celem udostępnienia złoża do eksploatacji.

Wiertnia ORLEN Upstreamfot. ORLEN UpstreamWiertnia ORLEN Upstream

W przypadku Bystrowic mamy do czynienia z tzw. złożem wielohoryzontowym, w którym kilka warstw skalnych nasyconych jest wysokometanowym gazem ziemnym. Odwiert Bystrowice-OU1 jest  zlokalizowany na terenie województwa podkarpackiego i jest realizowany w ramach projektu Miocen.

W ostatnim tygodniu zakończono prace wiertnicze osiągając głębokość końcową 2165 m. Obecnie prowadzone są prace polegające na zamontowaniu uzbrojenia wgłębnego, by prowadzić eksploatację w sposób pozwalający na selektywne udostępnienie dwóch horyzontów jednocześnie.

Bystrowice to kolejny w tym roku sukces poszukiwawczy, po Wielkopolsce i Kujawach, spółki ORLEN Upstream. Obecnie w segmencie upstream PKN ORLEN prowadzi działalność w Polsce oraz Kanadzie. Średnie wydobycie ORLEN Upstream w II kwartale 2018 roku wyniosło 18 tys. BOE/d, a zasoby na koniec 2017 roku zostały oszacowane na poziomie 152 mln BOE.

Warto wiedzieć

BOE (Barrel of Oil Equivalent) - jednostka energii otrzymanej ze spalenia jednej baryłki ropy naftowej.

W Polsce spółka prowadzi wydobycie wspólnie z PGNiG ze złóż położonych w województwie wielkopolskim. Ponadto ORLEN Upstream przygotowuje się do zagospodarowania złóż na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

PKN ORLEN prowadząc poszukiwania węglowodorów wpisuje się w politykę zapewnienia Polsce bezpieczeństwa energetycznego kraju.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy