PGNiG: przygotowania do wiercenia w ZEA

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 06.05.2021
Informacja producenta

 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczyna drugi etap prac poszukiwawczych w Emiracie Ras al-Chajma. Spółka jest na etapie uzgodnień projektowych i lokalizacji dla pierwszego otworu poszukiwawczego, który da odpowiedź na pytanie o potencjał wydobywczy koncesji, na której działa PGNiG.

 
REKLAMA

Projekt zakłada wykonanie odwiertu poszukiwawczego do maksymalnej głębokości około 3500 m. Jego lokalizacja zostanie określona na podstawie wyników analizy trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego. PGNiG rozpoczyna przygotowania do przetargów, które wyłonią wykonawców prac wiertniczych i pozostałych usług serwisowych. Początek wiercenia zaplanowano na III kwartał 2022 roku.

Paweł Majewski

Prezes Zarządu PGNiG SA

Badania sejsmiczne potwierdziły prawdopodobieństwo występowania złóż węglowodorów na obszarze naszej koncesji. Szczegółowa interpretacja danych pozwoli nam wybrać lokalizację, która da największe szanse na pozytywny wynik prac wiertniczych. Cieszę się, że dzięki bliskiej współpracy z RAK GAS LLC, który jest naszym partnerem koncesyjnym, oraz z administracją naftową emiratu – Ras Al Khaimah Petroleum Authority – możemy przygotowywać plan wierceń i rozpocząć drugi etap prac poszukiwawczych na naszej koncesji.

Prace przygotowawcze związane z organizacją przetargów były jednym z tematów poruszonych na spotkaniu przedstawicieli PGNiG oraz RAK GAS LLC, które odbyło się w środę 5 maja w Warszawie.

Nishant Dighe

Dyrektor Generalny Ras Al Khaimah Petroleum Authority (RAKPA) oraz Prezes RAK GAS LLC

Jesteśmy bardzo zadowoleni z silnych relacji, jakie zbudowaliśmy z PGNiG w ciągu ponad dwóch lat, od kiedy nasz partner rozpoczął poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego w Emiracie Ras al-Chajma. W tym czasie udało się nam pozyskać wysokiej jakości dane sejsmiczne, które wyraźnie wskazują na potencjał węglowodorowy naszej wspólnej koncesji i cieszymy się, że PGNiG przystąpi do prac związanych z wierceniem otworu rozpoznawczego.

Obszar koncesji PGNiG w Ras al-Chajma obejmuje powierzchnię 619 km², a zakres prac obejmuje poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów. Prace przebiegają w trzech 2-letnich okresach poszukiwawczych, z możliwością przedłużenia do czasu zakończenia prac rozpoznawczych. W dalszej kolejności przewidziano 30-letnie wydobycie. Po każdym z okresów poszukiwawczych istnieje możliwość rezygnacji z udziałów w koncesji.

Podstawą prowadzonych prac jest umowa typu Exploration and Production Sharing Agreement (EPSA), podpisana przez PGNiG z RAKPA i RAK GAS LLC w styczniu 2019 roku. W emiracie został utworzony Oddział PGNiG, który w kwietniu 2019 r. uzyskał licencję na prowadzenie działalności.

Pierwszy etap prac poszukiwawczych polegał na wykonaniu trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego. Za jego realizację odpowiadała Geofizyka Toruń, spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)REKLAMA
Gazeo.pl
Partnerzy