Rekordowe wyniki PGNiG po 3 kwartałach 2020 r.

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 19.11.2020
Informacja producenta

 
Prawie 10,7 mld zł wyniosła EBITDA GK PGNiG wypracowana od stycznia do końca września 2020 roku. Wynik EBIT przekroczył 8,24 mld zł. Pomimo niskich cen ropy i gazu oraz pogorszenia światowej sytuacji gospodarczej wskutek pandemii koronawirusa Grupa PGNiG po raz kolejny przedstawiła bardzo dobre wyniki finansowe i solidne wyniki operacyjne.

 

Paweł Majewski

Prezes Zarządu PGNiG SA

Epidemia koronawirusa ma wpływ na wszystkie segmenty naszej działalności, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w przychodach Grupy. Z drugiej strony, istotne obniżenie kosztów pozyskania paliwa gazowego pozwoliło nam wypracować rekordowe wśród polskich spółek wyniki EBIT i EBITDA. Jesteśmy firmą o zdrowych fundamentach, dzięki czemu możemy kontynuować rozwój Grupy PGNiG nawet w niesprzyjającym otoczeniu makroekonomicznym.

Po pierwszych dziewięciu miesiącach roku PGNiG miało 27,43 mld zł przychodów ze sprzedaży, o 7 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy wyniosły 29,65 mld złotych. Jednocześnie Grupa o 31% obniżyła koszty operacyjne do 19,19 mld zł z 27,81 mld zł rok wcześniej. Pozwoliło to wypracować EBITDA na poziomie 10,69 mld zł, a więc o 168% więcej niż przed rokiem (3,98 mld zł). EBIT wzrósł jeszcze bardziej, bo o 346% do 8,24 mld zł z 1,85 mld po trzech kwartałach 2019 roku.

Wyniki osiągnięte przez GK PGNiG w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r. pozostają bardzo dobre również po ich oczyszczeniu z efektów odpisów majątku trwałego i rozliczenia nadpłaty za dostawy gazu w ramach kontraktu jamalskiego w efekcie wygranego arbitrażu z Gazpromem. Bez wpływu tych czynników na wynik finansowy, EBITDA GK PGNiG wyniosła 5,5 mld zł – o 32% więcej niż w ubiegłym roku, a EBIT – 3,06 mld zł, a więc o 51% więcej rok do roku.

Paweł Majewski

Prezes Zarządu PGNiG SA

Kluczowe znaczenie dla wyników finansowych GK PGNiG w kolejnych kwartałach ma zmiana formuły cenowej w kontrakcie jamalskim a nie zwrot nadpłaty za dostawy gazu zrealizowane w ramach tego kontraktu w poprzednich latach. Wygrana w arbitrażu zdecydowanie poprawiła warunki prowadzenia naszej działalności handlowej poprzez większe powiązanie kosztu zakupu gazu ze Wschodu z rynkowymi notowaniami tego paliwa w Europie. To nie pieniądze zwrócone przez Gazprom stanowią o sile naszej Grupy Kapitałowej.

Największy wkład w wynik finansowy PGNiG miał segment Obrót i Magazynowanie, który odpowiadał za 77% EBITDA Grupy. Udział segmentu Dystrybucji wyniósł 14%, Poszukiwanie i Wydobycie – 7% a segmentu Wytwarzanie – 5%.

W okresie od stycznia do końca września 2020 r. GK PGNiG sprzedała poza grupę 22,28 mld m³ gazu – o 4% więcej niż rok wcześniej (21,47 mld m³). GK PGNiG utrzymała wolumen wydobycia gazu, które wyniosło 3,3 mld m³ oraz o 8% zwiększyła wydobycie ropy – do 963 tys. ton wobec 889 tys. ton przed rokiem. Wolumen dystrybucji gazu spadł o 3% do 8,03 mld m³ wobec 8,24 mld m³ w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku. Wolumen sprzedaży ciepła pozostał stabilny i wyniósł 25,9 PJ a wolumen produkcji energii elektrycznej był niższy rok do roku o 8% i wyniósł 2,47 TWh.

W samym III kwartale PGNiG osiągnęło EBITDA w wysokości 1,33 mld zł, o 66% więcej niż przed rokiem. Wynik EBIT był ponad 4 razy wyższy niż w III kwartale 2019 r. i wyniósł 0,59 mld zł wobec 0,13  mld zł rok wcześniej. Zysk netto wzrósł ponad ośmiokrotnie do 0,12 mld zł (0,01 mld zł w III kwartale 2019 r.) przy przychodach w wysokości 6,39 mld zł – o 9% niższych niż przed rokiem, kiedy wyniosły 7,03 mld złotych. Spadek przychodów był spowodowany przede wszystkim niskimi cenami węglowodorów, których notowania są m.in. pod presją globalnego spowolnienia gospodarczego wskutek pandemii koronawirusa.

Wyniki poszczególnych segmentów działalności GK PGNiG w III kw. 2020 r. przedstawiały się następująco:

Poszukiwanie i Wydobycie

Przychody ze sprzedaży w segmencie spadły o 23% do 0,96 mld zł z 1,24 mld zł rok wcześniej, co było konsekwencją niskich notowań ropy naftowej i gazu ziemnego. W przypadku ropy średnia cena baryłki w III kwartale 2020 r. wyniosła 42,7 dol. amerykańskich i była o 31% niższa niż przed rokiem. W przypadku gazu – średnia cena paliwa na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii była o 17% niższa rok do roku. W III kwartale roku Grupa PGNiG zwiększyła wydobycie ropy naftowej i kondensatu, które wyniosło 306 tys. ton wobec 275 tys. ton rok wcześniej. Do wzrostu wolumenu przyczyniła się działalność na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, gdzie produkcja Grupy PGNiG była o 61% wyższa niż rok wcześniej (odpowiednio 147 i 91 tys. ton). Wydobycie gazu ziemnego pozostało na stabilnym poziomie (1,11 mld m³).

Obrót i Magazynowanie

Przychody segmentu ze sprzedaży gazu wyniosły 4,64 mld zł i były o 10% niższe niż w III kwartale 2019 r., kiedy wyniosły 5,16 mld zł. Spadek przychodów był spowodowany niskimi cenami gazu ziemnego. Jednocześnie zdecydowanie, bo o 25%, zmniejszyły się koszty operacyjne segmentu, które wyniosły 4,01 mld zł wobec 5,38 mld zł przed rokiem. To konsekwencja zarówno niskich notowań gazu, jak i efekt wygranej PGNiG w postępowaniu arbitrażowym z Gazpromem, dzięki czemu koszty gazu sprowadzanego w ramach kontraktu jamalskiego są w dużo większym stopniu powiązane z cenami tego paliwa na rynkach europejskich niż miało to miejsce w III kwartale 2019 roku. Wolumen sprzedaży gazu ziemnego poza grupę w III kwartale 2020 roku wyniósł 5,1 mld m³ i był o 3% niższy niż rok wcześniej.

Dystrybucja

Segment odnotował spadek wolumenu dystrybuowanego gazu o prawie 4% do 1,84 mld m³ (wobec 1,93 mld m³ rok wcześniej), co było między innymi rezultatem wyższej o 0,5ºC średniej temperatury kwartalnej i zmniejszeniem zapotrzebowania na paliwo gazowe w związku z trwającą pandemią i postępującymi pracami związanymi z termomodernizacją budynków. Przychody zmniejszyły się do 0,91 mld zł wobec 0,96 mld zł przed rokiem. Warto jednak zaznaczyć, że przychody z samej usługi dystrybucji gazu wzrosły 4% rok do roku i wyniosły 0,83 mld zł w porównaniu z 0,8 mld zł w III kwartałem 2019 roku.

Wytwarzanie

Przychody segmentu wzrosły o 26% i wyniosły w III kwartale 2020 r. 0,39 mld zł, podczas gdy rok wcześniej było to 0,31 mld złotych. W przypadku energii elektrycznej przychody wzrosły o 22% rok do roku (do 0,12 mld zł) przy wolumenie sprzedaży 0,45 TWh (+ 7% r/r). Wskutek wyższej średniej temperatury kwartalnej o 6% zmniejszyła się ilość sprzedanego ciepła, która wyniosła 3,08 PJ. Spadek wolumenu został zrekompensowany wyższą taryfą za wytwarzanie i przesył, w efekcie czego przychody ze sprzedaży ciepła wzrosły o 13% r/r do 0,17 mld złotych.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy