PGNiG: Jeszcze więcej gazu na Podkarpaciu

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 24.07.2020
Informacja producenta

 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z sukcesem zakończyło wiercenie kolejnego otworuu na złożach w obszarze Mielec – Bojanów. Otwór rozpoznawczy Korzeniówek-2K, wraz z poprzednim odwierconym w tym rejonie, pozwoli na wydobycie dodatkowo około24 mln metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie.

 
REKLAMA

Gazowy odwiert Korzeniówek-2K zlokalizowany jest w miejscowości Pustków w powiecie dębickim na Podkarpaciu. Prace poszukiwawcze gazu ziemnego Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG rozpoczął tutaj pod koniec 2017 roku, odwiercając pierwszy otwór – Korzeniówek-1K. Uzyskany przypływ gazu ziemnego wysokometanowego jest typowy dla obecnej w tym rejonie struktury geologicznej składającej się z utworów miocenu zapadliska przedkarpackiego.

Według szacunków PGNiG roczne wydobycie gazu z odwiertu Korzeniówek-2K wyniesie około 17,4 mln m³, a z wcześniej zrealizowanego odwiertu Korzeniówek-1K około 6,6 mln m³.

Jerzy Kwieciński

Prezes Zarządu PGNiG

Uzyskany pozytywny wynik kolejnego gazowego odwiertu na Podkarpaciu potwierdza, że region ten jest kluczowy dla zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, a tutejsze wydobycie pełni bardzo ważną rolę w strategii dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Dzięki realizacji kolejnych zaplanowanych odwiertów oraz zastosowaniu najnowocześniejszych narzędzi cyfrowych w procesie eksploatacji złóż chcemy w ciągu najbliższych lat zwiększyć poziom krajowego wydobycia gazu ziemnego.

Oba odwierty zostaną włączone do produkcji z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury eksploatacyjnej Kopalni Gazu Ziemnego Pilzno. Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG prowadzi obecnie analizy pozyskanych wyników geologiczno-złożowych, które pozwolą na podjęcie decyzji o dalszych pracach w tym rejonie.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy