Nowe oznaczenia paliw gazowych

Piotr Złoty
źródło: fuel-identifiers.eu
Dodany: 04.07.2018

 
12 października 2018 r. zaczną obowiązywać przepisy Dyrektywy 2014/94/UE w zakresie nowych etykiet paliwowych stosowanych na stacjach paliw i stacjach ładowania oraz przy wlewach paliw, zaworach tankowania i złączach ładowania w samochodach.

 
REKLAMA
Przykłady nowych oznaczeń paliw silnikowych (benzyny, oleju napędowego i wodoru)fot. fuel-identifiers.euPrzykłady nowych oznaczeń paliw silnikowych (benzyny, oleju napędowego i wodoru)

Celem wprowadzenia Dyrektywy 2014/94/UE jest ujednolicenie oznaczeń paliw silnikowych i ułatwienie kierowcom wyboru odpowiedniego paliwa do danego pojazdu. Dokument nakłada na producentów pojazdów i właścicieli stacji paliw oraz stacji ładowania wymóg oznaczania etykietami. W założeniu ma to ułatwić życie kierowcom, poprzez ujednolicenie i zharmonizowanie systemu oznaczeń w Europie.

Etykiety będą umieszczane w pobliżu wlewów paliwa, zaworów tankowania i złącz ładowania, instrukcjach pojazdów oraz na stacjach paliw (na dystrybutorach i pistoletach do tankowania).

Etykiety paliwowe będą zawierały informację o rodzaju paliwa i dodatkowo o maksymalnej zawartości biokomponentów.

Nowe oznaczenia będą maksymalnie uproszczone. Znak graficzny (wg normy CEN EN16942):

Warto wiedzieć

Norma CEN dla etykiet stosowanych dla pojazdów elektrycznych i punktów ich ładowania jest dopiero opracowywana.

  • dla benzyn - kółko,
  • dla olejów napędowych - kwadrat,
  • dla paliw gazowych - romb,

będzie zawierał literowe oznaczenie paliwa:

  • dla benzyn - E,
  • dla olejów napędowych - B lub XTL (olej napędowy wytwarzany z surowców odnawialnych lub kopalnych innych niż ropa naftowa),
  • dla paliw gazowych - H2 (wodór), CNG (sprężony gaz ziemny), LNG (skroplony gaz ziemny), LPG (gaz płynny, autogaz).

oraz oznaczenie cyfrowe podające maksymalną zawartość biokomponentów (etanolu dla benzyn i estrów dla olejów napędowych).


Good Przydatny artykuł (3)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy