Gaz ziemny jako paliwo silnikowe we Włoszech

Piotr Złoty
źródło: LNG World News, gasmobil ag, NGV Journal
Dodany: 13.02.2015

 
Odsetek samochodów napędzanych alternatywnie we Włoszech jest największy w Europie i według organizacji włoskiego przemysłu motoryzacyjnego ANFIA (Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche) wynosi 15,3%.

 

Warto wiedzieć

Po włoskich drogach porusza się 880 tys. zasilanych gazem ziemnym pojazdów, co stanowi około 80% wszystkich samochodów CNG w Unii Europejskiej (UE).

Duży w tym udział samochodów napędzanych gazem ziemnym, których sprzedaż (wg danych ANFIA) osiągnęła poziom 5,3% ogólnej liczby sprzedanych we Włoszech nowych samochodów.

Rynek gazu ziemnego jako paliwa silnikowego zaczął kształtować się w Europie w latach 70. i 80. XX w., kiedy samochody były adaptowane do zasilania gazem ziemnym na rynku wtórnym. Było to możliwe dzięki stosunkowo dobrze rozwiniętej infrastrukturze do tankowania tego paliwa.

Dodatkowym impulsem rozwoju rynku było pojawienie się w latach 90. popularnych (małych i średnich) samochodów, które były oferowane w fabrycznych odmianach dostosowanych do zasilania gazem ziemnym.

Tankowanie CNGfot. gasmobil agTankowanie CNG

Szybki wzrost liczby pojazdów zasilanych gazem ziemnym obserwowany w ostatnich latach był spowodowany dwoma głównymi czynnikami. Po pierwsze, dzięki obniżonej akcyzie na gaz ziemny wykorzystywany jako paliwo silnikowe, a po drugie, dzięki rządowym programom dopłat do takich samochodów.

Dotacje na samochody zasilane CNG obowiązywały od 2008 do 2010 r. i można je było uzyskać zarówno na konwersję samochodów już używanych, jak i nowych pojazdów, które do zasilania gazowego zostały dostosowane w warunkach fabrycznych.

Rezultatem tych działań był wzrost liczby samochodów wykorzystujących jako paliwo gaz ziemny o 68% od 2008 r. W tym samym czasie liczba stacji CNG we Włoszech podwoiła się. Zmniejszenie dopłat w 2010 r. w połączeniu z nierównomiernym rozmieszczeniem stacji oferujących sprężony gaz ziemny spowolniło rozwój rynku.

Warto wiedzieć

Miesięczna sprzedaż gazu ziemnego jako paliwa silnikowego we Włoszech (CNG i LNG) osiąga poziom około 80 mln m3.

Obecnie na terenie Włoch działa 1060 stacji sprężania gazu ziemnego, z czego 1010 to stacje ogólnodostępne.

Włochy mają także 3 terminale importowe skroplonego gazu ziemnego (LNG), lecz bez stanowisk do załadunku cystern drogowych. W rezultacie rozpowszechnienie tej metody transportu gazu ziemnego (w stanie ciekłym) na stacje oferujące CNG czy LNG jako paliwo do samochodów jest niewielkie.

Stacja LNG we Włoszech (Piacenza) fot. NGV JournalStacja LNG we Włoszech (Piacenza)

W związku z tym liczba stacji L-CNG (Liquefied to Compressed Natural Gas) jest we Włoszech niewielka. Działa tam tylko 8 takich obiektów, które oferują CNG powstające w wyniku regazyfikacji LNG. Skroplony gaz ziemny jest dostarczany głównie z Hiszpanii, za pomocą cystern drogowych.

Najnowsza stacja LNG została otwarta we Włoszech w kwietniu 2014 r. w ramach europejskiego projektu LNG Blue Corridors, którego celem jest budowa stacji LNG na terenie całej Europy.

Paliwo to jest także korzystnie opodatkowane w porównaniu do paliw tradycyjnych, szczególnie benzyny, której obciążenie fiskalne we Włoszech jest jednym z największych w krajach UE. Używając gazu ziemnego można zatem sporo zaoszczędzić. Oszczędność w stosunku do benzyny wynosi 64%, a względem oleju napędowego 57%.


Good Przydatny artykuł (11)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy