Kampania "Przyłącz się" dotarła do Skawiny

Polska Spółka Gazownictwa
źródło: Polska Spółka Gazownictwa
Dodany: 04.03.2019
Informacja producenta

 
Skawina w województwie małopolskim jest 21 miastem, któremu Polska Spółka Gazownictwa przekazała profesjonalne urządzenie do pomiaru jakości powietrza w ramach kampanii społecznej "PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH".

 
REKLAMA

Konferencja prasowa połączona z podpisaniem porozumienia w tej sprawie między PSG a gminą odbyła się 27 lutego 2019 r. w skawińskim ratuszu.

Urządzenie pomiarowe jest wyposażone w stację meteo, która sprawdza temperaturę, wilgotność powietrza oraz siłę wiatru. Pozwoli to monitorować stężenie pyłów PM10 i PM2,5. Wyniki, aktualizowane w czasie rzeczywistym, będą prezentowane na wyświetlaczu umieszczonym na siedzibie wydziału ochrony środowiska przy skawińskim rynku, a także online na stronie Urzędu Miasta i Gminy. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli na bieżąco śledzić jakość powietrza.

Kampania "Przyłącz się. Liczy się każdy oddech" jest realizowana przez PSG od 2018 r. Jej cel to walka ze smogiem, a tym samym poprawa jakości powietrza i życia mieszkańców. W ramach akcji organizowane są spotkania z ekspertami na temat znaczenia czystego powietrza i szkodliwości smogu, a także prezentacje walorów gazu jako ekologicznego i czystego paliwa będącego alternatywą dla starych pieców i kotłów węglowych.

W konferencji prasowej w skawińskim ratuszu wzięli udział m.in.

  • Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego Monika Kolasa,
  • Zastępca Burmistrza Skawiny Tomasz Ożóg,
  • Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie Paweł Firlej.

Zaprezentował on działalność Oddziału i plany inwestycyjne PSG dotyczące Małopolski. Znalazły się wśród nich gazyfikacja Szczawnicy i ościennych gmin, budowa gazociągu Krynica-Muszyna, a na terenie Skawiny m.in. inwestycje w Strefie Aktywności Gospodarczej.

Paweł Firlej

Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie

Bardzo aktywnie pracujemy, żeby pojawił się tam gaz. Władze miasta są także bardzo aktywne w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza i eliminacji źródeł niskiej emisji. Współpracę ze Skawiną możemy uznać za wzorową.

O znaczeniu walki ze smogiem mówiła ekspert Dominika Mucha z Politechniki Warszawskiej. Wskazywała na jego ogromną szkodliwość, o której świadczą badania licznych instytucji krajowych i międzynarodowych.

Dominika Mucha

Politechnika Warszawska

Z raportu Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że z powodu przekroczenia ilości pyłu zawieszonego w powietrzu, każdego roku w Polsce umiera przedwcześnie blisko 46 tys. osób, a 2700 osób z powodu nadmiaru tlenków siarki i ozonu.

Odbierający urządzenie do monitorowania jakości powietrza Zastępca Burmistrza Tomasz Ożóg dziękował za dotychczasową współpracę ze Spółką. Nawiązał też do działań władz miasta w zakresie promowania wśród mieszkańców wymiany przestarzałych kotłów i pieców węglowych na urządzenia przyjazne dla środowiska.

Tomasz Ożóg

Zastępca Burmistrza Skawiny

W zeszłym roku aż 70% osób, które zdecydowały się na wymianę źródeł ciepła wybrało gaz.

Konferencji towarzyszyły bezpłatne spirometryczne badania płuc dla mieszkańców, przygotowywane dzięki współpracy PSG z Polską Federacją Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy