PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH! - Żywiec i Skoczów

Polska Spółka Gazownictwa
źródło: Polska Spółka Gazownictwa
Dodany: 19.11.2018
Informacja producenta

 
Żywiec oraz Skoczów to kolejne z 22 miast i gmin, którym Polska Spółka Gazownictwa przekazała profesjonalne urządzenie do pomiaru jakości powietrza, w ramach realizacji kampanii społecznej pod hasłem "PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH".

 
REKLAMA

Celem kampanii jest walka ze smogiem, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców. Dodatkowo mieszkańcy gminy mogli bezpłatnie zrobić spirometryczne badania płuc i skorzystać z porad ekspertów PSG. Konferencje prasowe w Żywcu i Skoczowie odbyły się 19 listopada 2018 r.

Warto wiedzieć

Należąca do GK PGNiG Polska Spółka Gazownictwa realizująca Program przyspieszenia inwestycji w sieć gazową Polski na lata 2018-2022 - organizator kampanii "PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH" - zachęca mieszkańców do korzystania z gazu ziemnego, najczystszego i najbardziej ekologicznego paliwa, jako alternatywy dla starych pieców i kotłów węglowych.

Polska Spółka Gazownictwa...

... przekazała urządzenia pomiarowe, dzięki którym można  monitorować stężenia pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu. Wyniki, aktualizowane w czasie rzeczywistym, będą prezentowane na wyświetlaczu umieszczonym na terenie miasta oraz online, na stronie Urzędu Miasta i Gminy. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli na bieżąco śledzić jakość powietrza na swoim terenie.

Urządzenie pomiarowe wyposażone jest w stację meteo, która monitoruje temperaturę, wilgotność powietrza oraz siłę wiatru. Wyniki te są analizowane, podawane jako temperatura odczuwalna i prezentowane na wyświetlaczu miejskim. Jedną z zalet urządzenia jest jego mobilność. Można przenosić je w dowolne miejsce i dzięki temu kontrolować jakość powietrza na konkretnym terenie.

Smog to poważny problem...

... w miejscowościach i gminach na południu Polski. Zanieczyszczenia powietrza powodują choroby płuc i dróg oddechowych, alergie, stany zapalne układu krążenia i miażdżycę, a także zwiększają ryzyko zawału serca. Smog przyczynia się do rozwoju nawet 18% nowotworów i skraca średnią długość życia o ponad 2 lata.

Zanieczyszczenie powietrza to przede wszystkim efekt korzystania ze złej jakości paliw, użytkowania starych kotłów węglowych czy wręcz palenia śmieciami.

Podczas konferencji prasowej...

... Marian Żołyniak – Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa - omówił główne założenia kampanii. Dodał również, że PSG systematycznie rozbudowując sieć dystrybucji gazu daje możliwość korzystania z gazu ziemnego mieszkańcom tych gmin, którzy dotychczas musieli ogrzewać domy innymi – znacznie mniej ekologicznymi rodzajami paliw.

Korzystanie z gazu ziemnego jest jedną z najbardziej efektywnych metod walki ze smogiem. Dyrektor OZG Zabrze Ziemowit Podolski przedstawił z kolei najważniejsze plany inwestycyjne PSG w województwie śląskim. Dużą inwestycją będzie m.in. gazyfikacja gmin:

  • Wręczyca Wielka,
  • Kłobuck,
  • Opatów
  • Krzepice.

PSG wybuduje tam łącznie prawie 100 km sieci gazowej. Po zakończeniu inwestycji w 2022 roku dostęp do gazu uzyskają mieszkańcy miejscowości Waleńczów, Złochowice, Opatów, Iwanowice Duże, Wręczyca Wielka, Wręczyca Mała, Krzepice i Grodziska. Kolejną dużą inwestycją będzie gazyfikacja gminy Istebna, gdzie do końca 2022 r. powstanie ponad 30 kilometrów sieci gazowej.

Odbierając urządzenia do monitorowania jakości powietrza Starosta Żywiecki Andrzej Kalata oraz Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko podziękowali Polskiej Spółce Gazownictwa za przekazanie sprzętu i zadeklarowali, że mieszkańcy będą mogli na bieżąco monitorować jakość powietrza, co z pewnością wpłynie na wzrost świadomości, jak ważne jest korzystanie z ekologicznych źródeł energii. Jak dodał Mirosław Sitko wraz z niskimi temperaturami stężenie pyłów wzrasta, dlatego samorządy podejmują działania informacyjne i starają się przekonywać mieszkańców do wymiany starych pieców na kotły gazowe. Na przyszły rok samorząd Skoczowa zarezerwował już niemal 300 tysięcy złotych na dofinansowanie wymiany starych kotłów węglowych na gazowe, liczy też na dopłaty w ramach rządowego programu Czyste Powietrze.

Problem jakości powietrza...

... występuje w Polsce nie od dzisiaj. Ale dopiero międzynarodowe raporty nagłośnione przez ogólnopolskie media rozpowszechniły ten temat.

dr Adam Stańczyk

ekspert kampanii "PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH"

Według zestawienia Europejskiej Agencji Środowiska Polska zajmuje pierwsze miejsce pod względem najwyższych stężeń pyłów PM2,5 oraz benzo(a)pirenu wśród wszystkich państw UE.

Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska (European Environment Agency) "Air quality in Europe 2017"  w Polsce z powodu przekroczenia ilości pyłu zawieszonego w powietrzu  każdego roku umiera przedwcześnie około 46 000 osób, a dodatkowe 2 700 osób z powodu nadmiaru tlenków siarki i ozonu.

Polska Spółka Gazownictwa...

... w ramach kampanii "PRZYŁĄCZ SIĘ, LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH" przekaże w sumie 22 miejscowościom urządzenia do monitorowania jakości powietrza.  Dane pomiarowe stężenia pyłów w atmosferze będą udostępniane na stronach UG.

Partnerami kampanii "PRZYŁĄCZ SIĘ – LICZY SIĘ KAŻDY ODDECH" są:

  • Fundacja PGNiG im Ignacego Łukasiewicza,
  • Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP,
  • Politechnika Warszawska.

Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy