Gazprom analizuje światowy rynek

Piotr Złoty
źródło: Gazprom
Dodany: 29.12.2017

 
Rada dyrektorów Gazpromu spotkała się by przeanalizować światowe trendy na rynku gazu ziemnego. Pod uwagę wzięto m.in. rozwój wydobycia gazu łupkowego oraz pozycję rynkową LNG czyli skroplonego gazu ziemnego.

 
REKLAMA

Rada dyrektorów Gazpromu rozważyła korzyści i zagrożenia dla własnej działalności związane z tymi zagadnieniami.

Gaz łupkowy w USA i Kanadzie

Rosjanie uważają, że wedle wszelkich prognoz wydobycie gazu łupkowego na świecie będzie koncentrowało się głównie na kontynencie północnoamerykańskim.

W świetle zaprezentowanych przez Gazprom danych w 2016 r. produkcja gazu łupkowego w USA nieznacznie wzrosła, a całkowita produkcja gazu ze wszystkich źródeł spadła (po raz pierwszy od 2005 r.). Z ekonomicznego punktu widzenia sektor łupkowy pozostaje nieopłacalny, co według Gazpromu prowadzi do wzrostu zadłużenia firm wydobywczych. Biorąc pod uwagę obecną dynamikę produkcji przez pryzmat wyników w 2017 roku możliwe jest dalsze zmniejszenie wydobycia gazu w USA.

Instalacja skraplania gazu ziemnego Sakhalin IIfot. GazpromInstalacja skraplania gazu ziemnego Sakhalin II

W Kanadzie wydobycie gazu z łupków rozwija się bardzo powoli z uwagi na dostępność tańszych w eksploatacji złóż.

Gaz łupkowy w Chinach

Przedstawiciele rosyjskiego giganta podkreślają, że pozytywne oceny przemysłu łupkowego w Chinach nie przekładają się na na wzrost wydobycia gazu ziemnego z pokładów łupkowych. Według Gazpromu rozwój tej technologii w Chinach jest znacznie mniejszy niż zakładano, a zwiększenie dynamiki rozwoju tego sektora jest możliwe jedynie w sytuacji kiedy zostaną odkryte wydajne złoża, które przy dużej skali wydobycia spowodują obniżenie kosztów.

Jak podaje Gazprom, większość ekspertów uważa, że rozwój przemysłu łupkowego w Chinach nie będzie miał poważnego wpływu na rosnącą zależność kraju od importowanego gazu ziemnego.

Gaz łupkowy w Europie

W 2016 r. zakończyły się badania geologiczne złóż łupkowych w Europie i według przedstawicieli Gazpromu w 2017 r. plany wznowienia tych prac nie są rozważane w dającej się przewidzieć perspektywie.

LNG z USA

Przedstawiciele Gazpromu przyznali, że obecnie amerykańskie LNG nie jest konkurencyjne na rynku globalnym ze względu na wysoką cenę. Zdaniem międzynarodowych ekspertów ma to spowodować w nadchodzących latach niewykorzystanie możliwości instalacji skraplających w USA.

Dowodem na brak zainteresowania ma być odnotowany przez Gazprom fakt, że od drugiej połowy 2015 r. podjęto w USA tylko inicjatywę w sprawie wdrożenia nowego projektu LNG. Według rosyjskiego koncernu wskazuje to na spadek zainteresowania nabywców amerykańskim skroplonym gazem, co ma być szczególnie wyraźne w krajach mających możliwość importu gazu przez sieć gazociągów. Przykładem ma być rynek europejski, w którym udział LNG z USA w całkowitym zużyciu gazu do końca 2017 roku nie przekroczy jednego procenta.

Wzrost zapotrzebowania na LNG

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że wzrost konsumpcji LNG w ciągu najbliższych 20 lat przewidywany jest w Azji i rejonie Pacyfiku. Oczekiwany jest także wzrost konsumpcji w Europie, przede wszystkim z uwagi na spadek własnego wydobycia. Jak zauważyli Rosjanie z tego samego powodu spodziewany jest wzrost zapotrzebowania na gaz rosyjski dostarczany gazociągami.

W obliczu tych wyzwań rynku Gazprom kontynuuje rozwój sektora LNG.  Właśnie jest przygotowywana dokumentacja dla trzeciego projektu instalacji LNG na Sachalinie (w ramach projektu Sachalin-2). Shell podpisał warunki umowy na wdrożenie projektu Baltic LNG.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy