Gazociąg Zdzieszowice-Wrocław pod rzeką Odrą

GAZ-SYSTEM
źródło: GAZ-SYSTEM
Dodany: 10.07.2019
Informacja producenta

 
Trwają prace budowlane związane z instalacją gazociągu Zdzieszowice-Wrocław pod rzeką Odrą w Kątach Opolskich. Łączna długość przewiertów sterowanych pod rzekami na trasie tego gazociągu to około 5 km w województwie opolskim i dolnośląskim.

 
REKLAMA

Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław w woj. opolskim jest zaawansowana. Na odcinku 80 km wykonano już około 70% prac budowlanych. Zakres budowy obejmował m.in. wykonanie 64 przekroczeń bezwykopowych, z czego 38 zostało już zakończonych.

Aktualnie w miejscowości Kąty Opolskie realizowane jest bezwykopowe przekroczenie rzeki Odry polegające na instalacji rurociągu o łącznej długości 550 metrów i średnicy 1016 mm pod dnem rzeki. Przygotowane wcześniej dwa odcinki rurociągu, po około 275 m każdy, zostaną kolejno po sobie zainstalowane pod rzeką Odrą – na odcinku Kąty Opolskie – Zimnice Wielkie. Zastosowana w tym celu nowoczesna technologia umożliwia wiercenie w ziemi za pomocą głowicy skrawającej z jednoczesną instalacją rurociągu pod przeszkodą terenową. Jest to możliwe dzięki naciskowi stacji pchającej przed przekraczaną przeszkodą. Ruch obrotowy narzędzia, jak i transport urobku jest możliwy dzięki urządzeniom zlokalizowanym na czas wiercenia we wnętrzu instalowanego rurociągu. Dodatkową zaletą tej technologii jest możliwość sterowania trajektorią rurociągu. Gazociąg będzie posadowiony na maksymalnej głębokości około 13 metrów pod dnem rzeki Odry przy kącie wejścia i wyjścia 5°.  

Bezwykopowe przekroczenie rzeki Odry na trasie gazociągu Zdzieszowice-Wrocławfot. GAZ-SYSTEMBezwykopowe przekroczenie rzeki Odry w miejscowości Kąty Opolskie na trasie gazociągu Zdzieszowice-Wrocław

Stosowane przez GAZ-SYSTEM metody bezwykopowe wykorzystywane są dla  zapewnienia ochrony środowiska naturalnego oraz minimalizacji ingerencji w infrastrukturę drogową i żeglugę rzeczną. Zakres ich stosowania jest uzależniony od struktury geologicznej i charakterystyki geotechnicznej gruntu.

GAZ-SYSTEM realizuje na terenie woj. opolskiego budowę kilku kluczowych gazociągów oraz tłoczni gazu, które będą częścią krajowego systemu przesyłowego. Będzie to ważny element korytarza gazowego Północ-Południe, biegnącego od Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu na południe Polski.

W ramach korytarza gazowego na terenie województwa opolskiego budowane są trzy odcinki gazociągów o średnicy 1000 mm i łącznej długości 115 km, tj.:

Uruchomienie przesyłu gazu przez nowe odcinki planowane jest  na pierwsze półrocze 2020 r. Spółka planuje również wybudowanie w 2021 r. tłoczni gazu w Kędzierzynie-Koźlu.

Obok korzyści płynących z rozwoju infrastruktury gazowej w regionie ważnym aspektem dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości do 2% wartości wybudowanej na terenie danej gminy infrastruktury przesyłowej.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy