GAZ-SYSTEM - rośnie zapotrzebowanie na gaz

GAZ-SYSTEM
źródło: GAZ-SYSTEM
Dodany: 05.07.2019
Informacja producenta

 
GAZ-SYSTEM prognozuje, że w 2030 r. będzie przesyłał nawet do 26 mld metrów sześciennych gazu. Trend wzrostowy w wykorzystaniu tego źródła energii widać już dziś.

 
REKLAMA

Spółka umożliwia przyłączenia do sieci przesyłowej nowych odbiorców, niemniej wymaga to wcześniejszych działań ze strony zainteresowanych i spełnienia określonych warunków.

Sieć przesyłowa GAZ-SYSTEMfot. GAZ-SYSTEMSieć przesyłowa GAZ-SYSTEM

Proces przyłączenia do sieci przesyłowej składa się z kilku etapów. Jego podstawą jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia. Po ich przedstawieniu GAZ-SYSTEM opracowuje projekt umowy. Zawiera ona szczegóły dotyczące inwestycji, w tym aspekty techniczne i finansowe oraz czas potrzebny na realizację całej inwestycji.

Podpisana umowa umożliwia przystąpienie do projektowania, a następnie rozpoczęcia prac budowlano-montażowych. W przypadku, gdy przyłączenie wiąże się z budową nowego punktu pomiarowego czas związany z wykonaniem usługi może wydłużyć się nawet do 5 lat od podpisania umowy. Przyłączenie do istniejącej stacji pomiarowej trwać może do 3 lat.

Każdy klient, który się zgłasza ma wyznaczonego opiekuna ze strony GAZ-SYSTEM. Prowadzi on indywidualnie proces związany z przyłączeniem. Ważne w procesie jest to, aby wnioskujący z odpowiednim wyprzedzeniem podjął decyzję biznesową o zasileniu inwestycji gazem ziemnym i złożył do GAZ-SYSTEM wniosek.

Tomasz Stępień

prezes GAZ-SYSTEM

Od 2015 r. zauważamy silną tendencję wzrostową związaną z zapotrzebowaniem na gaz, która sięga blisko 25%. Największy potencjał nasza spółka upatruje w odbiorcach z sektora elektroenergetyki.

Kluczowy wpływ na czas realizacji przyłączenia mają:

 • elementy infrastruktury przesyłowej konieczne do wybudowania, w tym długość przyłącza gazowego,
 • zakres inwestycji po stronie podmiotu,
 • uzyskanie określonych prawem pozwoleń i dokonanie odbiorów,
 • przebieg procesów przetargowych w GAZ-SYSTEM i w podmiocie przyłączanym,
 • warunki finansowe, które musi spełnić podmiot.

  Tomasz Stępień

  prezes GAZ-SYSTEM

  W ostatnich latach podjęliśmy szereg działań związanych z usprawnieniem procesu przyłączeniowego, aby skrócić czas jego trwania. Przykładem takiego postępowania jest np. centralizacja zakupu rur dla poszczególnych inwestycji oraz nowe podejście w opracowywaniu dokumentacji projektowej. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku wykonawców, by zmniejszyć ryzyka związane z nieprzewidywalnymi sytuacjami podczas prowadzenia inwestycji.

Podstawowe informacje o procesie przyłączenia do sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM znajdują się na stronie: www.gaz-system.pl w zakładce Strefa klienta.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy