Prezes GAZ-SYSTEM w Zarządzie ENTSOG

GAZ-SYSTEM
źródło: GAZ-SYSTEM
Dodany: 14.12.2018
Informacja producenta

 
12 grudnia 2018 r. podczas Zgromadzenia Ogólnego organizacji ENTSOG zrzeszającej operatorów systemów przesyłowych gazu z państw Unii Europejskiej wybrano nowy Zarząd stowarzyszenia na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.

 
REKLAMA

Warto wiedzieć

European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG) - założona w 2009 r. organizacja, która podejmuje działania na rzecz rozwoju wewnętrznego rynku gazu ziemnego w UE. GAZ-SYSTEM S.A. jest jej członkiem od początku jej istnienia.

Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM, został nominowany na członka Zarządu ENTSOG wraz z 12 przedstawicielami europejskich operatorów systemów przesyłowych. Jest jednocześnie jednym z pięciu reprezentantów operatorów z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Morza Bałtyckiego.

Kontynuacja obecności przedstawicieli GAZ-SYSTEM w Zarządzie ENTSOG podczas najbliższej trzyletniej kadencji jest szczególnie wartościowa, mając na uwadze rozpoczęty przez Komisję Europejską proces przeglądu regulacji UE w zakresie gazu ziemnego, który ma zostać zakończony opracowaniem do 2020 roku konkretnych propozycji legislacyjnych wzmacniających funkcjonowanie europejskiego rynku gazu.

Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM fot. GAZ-SYSTEMTomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM został członkiem zarządu ENTSOG

Wybór reprezentanta GAZ-SYSTEM do Zarządu stowarzyszenia jest również ważnym elementem wieloletniej współpracy i zaangażowania Spółki w ramach koalicji operatorów sieci przesyłowej z Europy Środkowo-Wschodniej oraz Morza Bałtyckiego na forum ENTSOG. Współpraca ta pozwala na planowanie zaangażowania na forum ENTSOG, również poprzez  długofalowy udział w organach zarządczych organizacji.

ENTSOG zajmuje się m.in. opracowaniem i implementacją kodeksów sieci w obszarach zdefiniowanych przez rozporządzenie 715/2009, przygotowywaniem dziesięcioletnich planów rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym (Ten Year Network Development Plan – TYNDP), regionalnych planów inwestycyjnych (Gas Regional Investment Plan – GRIP) oraz corocznych letnich i zimowych prognoz dostaw. Wydaje również zalecenia w sprawie koordynacji współpracy technicznej między operatorami systemów przesyłowych z UE oraz krajów trzecich.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy