Dofinansowanie rozbudowy Terminalu LNG


 
24 kwietnia 2019 r. w Świnoujściu odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pt. Rozbudowa Funkcjonalności Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

 

Właściciel i operator instalacji, spółka Polskie LNG (grupa GAZ-SYSTEM) może ubiegać się o zwrot nakładów do maksymalnej kwoty 553 mln zł (128 mln euro) z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoFunduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego jednym z priorytetów jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

W wydarzeniu udział wzięli:

  • Prezydent RP Andrzej Duda,
  • Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki,
  • Minister Energii Krzysztof Tchórzewski,
  • Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski,
  • Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński.

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

To bardzo ważny moment – mogę śmiało powiedzieć – wręcz w naszej historii. Gdy sięgniemy pamięcią do 2006 roku – posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Belwederze, Pan Prezydent prof. Lech Kaczyński prezentuje swoją ideę stworzenia warunków do zapewnienia Polsce rzeczywiście suwerenności energetycznej w zakresie dostaw gazu. Mówi wtedy o dwóch planowanych w związku z tym wielkich inwestycjach: o gazoporcie i budowie gazociągu z szelfu norweskiego poprzez Danię do Polski.

Krzysztof Tchórzewski

Minister Energii

Kluczowe jest zaznaczenie przez KE strategicznej roli naszego gazoportu, jako narzędzia do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego nie tylko do Polski, ale również krajów bałtyckich, poprzez dywersyfikację i promocję nowych tras transportowych w regionie. Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w znacznym stopniu wpływa na uniezależnienie się Polski i krajów sąsiednich od dostaw gazu z kierunku wschodniego, a także wpisuje się w trzy filary polityki energetycznej UE: zrównoważonego rozwoju, poprawy bezpieczeństwa dostaw oraz zwiększenia konkurencyjności.

 

Piotr Naimski

Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Rozbudowa Terminalu LNG jest częścią koncepcji tzw. Bramy Północnej, na którą składa się także projekt budowy gazociągu Baltic Pipe. Dzięki niemu od października 2022 r. trafi do Polski gaz ze złóż na norweskim szelfie kontynentalnym. Realizacja obu inwestycji umożliwi pełne pokrycie polskich potrzeb importowych gazem sprzedawanym po konkurencyjnych cenach.

Dofinansowanie to około 2/3 planowanych wydatków. Środki przyznane są na rozbudowę funkcjonalności terminalu i składającą się na:

  • zwiększenie mocy regazyfikacyjnej Terminalu poprzez rozbudowę układu regazyfikatorów SCV;
  • rozbudowę morskiego systemu przeładunkowego;
  • budowę lądowego systemu załadunkowego na kolej;
  • budowę trzeciego zbiornika LNG wraz z wymaganymi instalacjami i urządzeniami.

Tomasz Stępień

Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM

Rozbudowa Terminalu LNG to kluczowy element realizowanej konsekwentnie Strategii Grupy GAZ-SYSTEM. Uzyskane dofinansowanie jest dowodem na to, że kolejny z dużych projektów inwestycyjnych ważnych dla regionu zyskuje uznanie Komisji Europejskiej.

Projekt rozbudowy Terminalu LNG znajduje się również na europejskiej liście Projektów Wspólnego Zainteresowania (Project of Common Interest). Na tę listę trafiają inwestycje, które mają szczególne znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku oraz przyczynią się do osiągnięcia europejskich celów w zakresie energii i klimatu.

Paweł Jakubowski

Prezes spółki Polskie LNG

Udzielona pomoc publiczna ma służyć dofinansowaniu rozbudowy instalacji a także budowy nowych elementów, a co za tym idzie dodatkowych funkcjonalności terminalu – wyjaśnił. Zwiększamy moc regazyfikacyjną instalacji o 50%, która docelowo osiągnie moc 7,5 mld m³ gazu/rok, odpowiadającą około 40% dzisiejszego zapotrzebowania Polski na ten surowiec. Rozbudowa umożliwi nam uruchomienie bardziej konkurencyjnej oferty usług związanych z regazyfikacją i rozładunkiem LNG, na które mamy w Polsce coraz większe zapotrzebowanie.

 

Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie