Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie w wysokości 145,5 mln euro dla projektu Gazociąg Pogórska Wola-Tworzeń. Pozytywna decyzja została wydana 10 sierpnia 2018 roku. Inwestycja jest realizowana przez Gaz-System S.A.

 
REKLAMA

Lokalizacja inwestycji

Gazociąg będzie przebiegał przez obszar trzech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego oraz śląskiego przez tereny następujących gmin: Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Opatowiec, Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz, Klucze, Bolesław, Sławków, Dąbrowa Górnicza.

Jego długość wyniesie 168 km.

Korzyści z realizacji inwestycji

Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Pogórska Wola-Tworzeń przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez rozdział strumienia gazu oraz skrócenie drogi transportu paliwa gazowego. Będzie to ważny element korytarza gazowego Północ-Południe, który docelowo połączy Terminal LNG w Świnoujściu z planowanym chorwackim terminalem Adria na wyspie Krk.

Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie:

  • zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego,
  • uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje,
  • wzmocnienie bezpieczeństwa transportu gazu w regionie.

Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości budowanej infrastruktury przesyłowej zlokalizowanej na terenie danej gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu, którą można będzie przeznaczyć na potrzeby społeczności lokalnych.

Warto wiedzieć

Decyzja dla Gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń jest już 73. decyzją dla dużego projektu z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Dofinansowanie wyniesie 617,28 mln zł.

Projekt pozwoli zwiększyć przepustowość systemu przesyłowego, wzmocni też bezpieczeństwo transportu gazu w regionie. Wzrośnie również atrakcyjność inwestycyjna terenów w pobliżu gazociągu.

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status "Projektu wspólnego zainteresowania" ("Project of Common Interest").

Inwestycja ma zostać zakończona w 2022 roku.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy