Będą nagrody za innowacje energetyczne w samorządach


 
Instytut Polityki Energetycznej im Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie we współpracy z Politechniką Rzeszowską imienia Ignacego Łukasiewicza ogłosił Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. To kolejna inicjatywa rzeszowskiego think tanku.

 
REKLAMA

Celem Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, wpisujących się poprzez to w realizację założeń krajowej i unijnej polityki energetyczno-klimatycznej, w tym także w prowadzeniu zrównoważonej transformacji energetycznej na poziomie lokalnym.

Mariusz Ruszel

dr hab. Mariusz Ruszel

prof. Politechniki Rzeszowskiej i Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im Łukasiewicza

Chcemy docenić inicjatywy jednostek samorządu terytorialnego oraz je nagrodzić i wypromować w skali całego kraju, tak by stały się przykładami dla innych. Nasz konkurs ma być impulsem dla samorządów do zainteresowania się innowacjami energetycznymi. Chcemy też - jako think tank grupujący naukowców i ekspertów - przyczynić się do koniecznego i nieuchronnego przecież procesu przyspieszenia zrównoważonej transformacji elementów struktury energetycznej na najniższym - co nie znaczy że mniej ważnym - szczeblu.

Kategorie konkursu to:

  • I. Inwestycja Roku - transport i budownictwo,
  • II. Akcja Społeczna Roku - podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej,
  • III. Innowacja Roku - nowatorstwo energetyczne w skali samorządy.
Jarosław Sęp

prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp

Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, Przewodniczący Kapituły Konkursu

Pragniemy, aby ten Konkurs był dla Samorządów sposobem ewidencji dotychczas realizowanych działań w zakresie zrównoważonej transformacji energetycznej, aby Gminy zwróciły uwagę na uwarunkowania z którymi aktualnie mają do czynienia i aby wytyczyły sobie cele na przyszłość.

Kapituła konkursowa będzie składać się z doświadczonych ekspertów. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi podczas VI Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju", która odbędzie się w dniach 13-14 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Partnerem medialnym VI Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju" jest portal CNG-LNG.pl.

dr inż. Sławomir Stec

Koordynator Konkursu

W konkursie – poza inwestycjami - nagrodzone będą też działania na rzecz zwiększania świadomości dotyczącej energetyki i ochrony środowiska wśród obywateli. Chodzi np. o edukację czy zachęcanie mieszkańców do większej aktywności na rzecz przyspieszania modernizacji sektora energii i poprawy jakości powietrza.

Sponsorami/partnerami Konkursu zostali:

  • PKN ORLEN S.A. (Sponsor Główny),
  • Polska Spółka Gazownictwa (Sponsor Srebrny).

Warto wiedzieć

Instytut Polityki Energetycznej im I. Łukasiewicza w Rzeszowie to powstały w 2015 r. niezależny think tank grupujący ekspertów zajmujących się energetyką. Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o polityce energetycznej. Instytut wydaje analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe Energy Policy Studies.

Projekt został objęty patronatem medialnym m.in.: TVP3 Rzeszów, Centrum Informacji Rynku Energii, BiznesAlert, Nowa Energia, GospodarkaPodkarpacka, Biomasa, portal CNG-LNG.pl, Elektroinżynieria, Energetyka, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Energetyka Wodna, Energetyka24.com, Energetykon, Energia i Recykling, EURACTIV.pl, Filary Biznesu, Forum Polskiej Gospodarki 24, Gazeta Bankowa, Gazeta Politechniki, GlobEnergia, Miesięcznik Instal, Nowiny24, Nuclear.pl, Optimal Energy, Ozeon, Portal Gospodarka Morska, Radio Centrum, Smart-Grids.pl, Srodowisko.pl, Świat OZE, Teraz Środowisko, Trendy w Energetyce, W Gospodarce, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, WysokieNapiecie.pl. Spodziewamy się kolejnych patronatów medialnych.

Szczegółowe informacje o Konkursie, w tym formularz zgłoszeniowy, regulamin, terminy oraz dane kontaktowe, znajdują się na stronie internetowej: www.instytutpe.pl/konkursJST

Kontakt dla mediów: inż. Paulina Zwolenik, kom. 737 880 413; e-mail: pzwolenik@instytutpe.pl.

Kontakt dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie : dr inż. Sławomir Stec,
kom. 737 880 769; e-mail: sstec@instytutpe.pl.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)REKLAMA
Gazeo.pl
Partnerzy