Baltic Pipe z kolejnym dofinansowaniem z UE

Ministerstwo Energii
źródło: Ministerstwo Energii
Dodany: 26.01.2018
Informacja producenta

 
Promotorzy projektu połączenia gazowego Polska-Dania otrzymają 33 mln euro wsparcia na prace projektowe tej inwestycji. Dofinansowanie pochodzić będzie ze środków z funduszu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility).

 
REKLAMA

Decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy finansowej dla projektu, który posłuży zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego w regionie Morza Bałtyckiego i Europie Środkowej, zaakceptowały 25 stycznia 2018 r. państwa członkowskie UE.

Michał Kurtyka

wiceminister energii

Uzyskanie kolejnego dofinansowania dla gazociągu Baltic Pipe jest istotne w kontekście prowadzonych prac projektowych. Naszym celem jest płynne uzyskanie wszystkich pozwoleń administracyjnych dla tego niezwykle priorytetowego dla Polski projektu.

Warto wiedzieć

Connecting Europe Facility (CEF) to instrument finansowy Unii Europejskiej, z pomocą którego ma być realizowana budowa kluczowej infrastruktury liniowej w transporcie, energetyce i telekomunikacji. Łączny budżet CEF na energetykę na lata 2014-2020 wynosi 5,3 mld euro.

W ramach ogłoszonego przez Komisję Europejską w 2017 r. konkursu, dofinansowanie otrzymało kilkanaście projektów z zakresu infrastruktury gazowej i elektroenergetycznej w całej Europie. Projekt połączenia gazowego Baltic Pipe otrzyma wsparcie finansowe na realizację zadań w Polsce i Danii.

Za realizację projektu odpowiada polski operator sieci przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wraz z partnerem z Danii, spółką Energinet.

W ramach wcześniejszego konkursu w 2015 r. projekt otrzymał już wsparcie w wysokości 400 tys. euro na realizację studium wykonalności.Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy