Zmiany w organach Izby Gospodarczej Gazownictwa

Izba Gospodarcza Gazownictwa
źródło: Izba Gospodarcza Gazownictwa
Dodany: 09.07.2021

 
8 lipca 2021 r. odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa.

 

Na mocy Statutu IGG oraz Uchwały Zarządu IGG, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie z działalności IGG w 2020 roku oraz Komisji Rewizyjnej, rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe IGG oraz przyjęło sprawozdanie z działalności standaryzacyjnej IGG w 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu IGG za rok 2020 oraz członkom komisji rewizyjnej.

W kolejnej części obrad odbyły się wybory do zarządu IGG oraz komisji rewizyjnej.

Do zarządu na nową kadencję wybrani zostali:  

 1. Ewa Daniszewska (Apator Metrix S.A.),
 2. Jacek Jaworski (INiG-PIB),
 3. Marcin Tadeusiak (JT S.A.),
 4. Robert Perkowski (PGNiG SA),
 5. Robert Więckowski (PSG Sp. z o.o.),
 6. Marcin Przywara (Gascontrol Polska Sp. z o.o.),
 7. Jarosław Maślany (PGNiG TERMIKA SA),
 8. Henryk Mucha (PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.),
 9. Henryk Orczykowski (IZOSTAL SA),
 10. Ireneusz Sawicki (G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.),
 11. Artur Zawartko (GAZ-SYSTEM S.A.).
dr Robert - prezes Izby Gospodarczej Gazownictwafot. Izba Gospodarcza Gazownictwadr Robert - nowy prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa

Na pierwszym posiedzeniu nowego zarządu prezesem IGG został wybrany w głosowaniu tajnym dr Robert Perkowski oraz jako wiceprezesi: Robert Więckowski i Artur Zawartko.

Do komisji rewizyjnej wybrani zostali:

 1. Dariusz Brzozowski (EWE energia sp. z o.o.),
 2. Krzysztof Chudziak (KCP-Process Sp. z o.o),
 3. Robert Kwiatkowski (PSG Sp. z o.o.),
 4. Tomasz Bochenek (ANTICOR Sp. z o.o),
 5. Mariusz Makowski (ARMATECH Sp. z o.o.).

Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Dariusz Brzozowski, zastępcą Tomasz Bochenek, a sekretarzem Mariusz Makowski.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej Gazownictwa podjęło uchwałę w sprawie przyznania Odznak Honorowych IGG.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy