W dniach 12-13 października 2020 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza odbędzie się V Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju" organizowana jest przez Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza oraz Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza.

 

Celem Konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii. Wierzymy, że poprzez dyskusje z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, spółek energetycznych, organizacji pozarządowych oraz dziennikarzy gospodarczych i studentów przyczynimy się do rozwoju dorobku naukowego w tym obszarze wiedzy.

Planujemy, aby tematyka V edycji Konferencji stanowiła kontynuację podjętej dotychczas we wcześniejszych edycjach dyskusji naukowej:

  • o polityce dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej państw Trójmorza,
  • elektromobilności,
  • energetyce wiatrowej offshore,
  • polityce klimatycznej i ochronie środowiska,

a także aby była rozpoczęciem dyskusji na tematy:

  • energetyki jądrowej,
  • sztucznej inteligencji.

Jednocześnie dostrzegając zmieniające się uwarunkowania polityczne, ekonomiczne, klimatyczne, społeczne i technologiczne będziemy dyskutować o projektach energetycznych, które mogą być dźwignią rozwoju gospodarczego. Chcemy szukać odpowiedzi, w jaki sposób tworzyć źródła przewag konkurencyjnych przez państwo, a także przedsiębiorstwo.

W poprzednich czterech edycjach Konferencji wzięło udział 760 uczestników (reprezentujących 43 ośrodki naukowe), 3450 studentów oraz blisko 13000 internautów. Wśród uczestników gościliśmy 31 przedstawicieli administracji publicznej, a także 90 reprezentantów spółek energetycznych.

Portal CNG-LNG.pl objął patronatem medialnym V Konferencję Naukową "Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju".


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy