VI Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Izba Gospodarcza Gazownictwa
źródło: Izba Gospodarcza Gazownictwa
Dodany: 23.02.2018
Informacja producenta

 
Podtrzymując tradycję organizacji przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa (IGG) co dwa lata spotkań branży gazowniczej oraz mając na uwadze sukces ich poprzednich edycji, z ogromną przyjemnością informujemy, iż na początku kwietnia odbędzie się VI Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

 
REKLAMA

W trakcie Kongresu Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG) uczci - mamy nadzieję w towarzystwie znakomitej większości firm członkowskich - jubileusz 15-lecia działalności.

Logo VI Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczegofot. Izba Gospodarcza GazownictwaLogo VI Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Tematem dwudniowych obrad będzie: „Rynek gazu ziemnego w Polsce - kierunki rozwoju”. W trakcie Kongresu przewidziane zostały trzy sesje tematyczne poświęcone: kierunkom rozwoju rynku gazu w Polsce, regulacjom prawnym w branży gazowniczej oraz bezpieczeństwu technicznemu w kontekście rynku usług, producentów i odbiorców.

Sesje kongresowe i panele dyskusyjne uświetnione zostaną obecnością znanych i cenionych ekspertów branży gazowniczej, jak również przedstawicieli: Parlamentu, urzędów centralnych, instytutów badawczych, uczelni wyższych  i stowarzyszeń technicznych.

Mamy nadzieję, iż dzięki wspólnemu zaangażowaniu i wsparciu po raz kolejny to ważne spotkanie branżowe stanie się platformą do konstruktywnej wymiany opinii i doświadczeń w zakresie najważniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem i rozwojem branży gazowniczej w Polsce.

Program VI Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego (VI KPPG).

5 kwietnia 2018 r.

 • 12.00 Rejestracja
 • 16.00-17.30 Otwarcie Kongresu
 • 17.30-18.30 Jubileusz 15-lecia Izby Gospodarczej Gazownictwa
 • 19.00 Gala Kongresu

6 kwietnia 2018 r.

 • 09.00-09:10 Powołanie Komisji Uchwał VI KPPG
 • 09.10-11.15 Sesja I
 • 09.10-09.40 Referat wprowadzający: Kierunki rozwoju rynku gazu w Polsce, prof. Andrzej Osiadacz (Politechnika Warszawska)
 • 09.40-11.15 Panel dyskusyjny
 • 11.15-11.30 Przerwa  kawowa
 • 11.30-13.00 Sesja II
 • 11.30-11.45 Referat wprowadzający: Regulacje prawne w branży gazowniczej, prof. Waldemar Kamrat (Politechnika Gdańska)
 • 11.45-13.00 Panel dyskusyjny
 • 13.00-14.00 Lunch
 • 14.00-16.00 Sesja III
 • 14:00-14.30 Referat wprowadzający: Bezpieczeństwo techniczne. Rynek usług, producentów i odbiorców Andrzej Ziółkowski (Urząd Dozoru Technicznego)
 • 14.30-16.00 Panel dyskusyjny
 • 16.00-16.30 Przerwa  kawowa
 • 16.30-17.00 Podsumowanie Kongresu. Przyjęcie Uchwały VI KPPG
 • 19.00 Spotkania kuluarowe

7 kwietnia 2018 r.

 • 09:00-12:00 Wykwaterowanie i wyjazd

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VI Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego.

VI Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 2018 r. w Łodzi w hotelu Double Tree by Hilton Łódź przy ul. Łąkowej 29.

Patronem medialnym VI Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego jest portal CNG-LNG.pl


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy