Umowa na unijne wsparcie dla Baltic Pipe podpisana

GAZ-SYSTEM
źródło: GAZ-SYSTEM
Dodany: 15.04.2019
Informacja producenta

 
GAZ-SYSTEM podpisał z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) umowę na dofinansowanie prac budowlanych dla Baltic Pipe w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Uroczystość podpisania umowy na wsparcie finansowe, którego maksymalna wysokość wynosi blisko 215 mln euro, odbyła się 15 kwietnia 2019 r. w Brukseli.

 
REKLAMA

W wydarzeniu uczestniczyli:

  • Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki,
  • Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotr Naimski,
  • wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič,
  • komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii Miguel Arias Cañete,
  • dyrektor generalny ds. energii Dominique Ristori,
  • prezes GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację prac budowlanych zarówno dla gazociągu podmorskiego, łączącego systemy przesyłowe Polski i Danii, jak i na rozbudowę oraz modernizację polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego.

Zdaniem prezesa GAZ-SYSTEM Tomasza Stępnia uzyskanie kolejnego dofinansowania potwierdza, że Baltic Pipe jest bardzo ważny nie tylko dla Polski, ale także dla całej Unii Europejskiej.

Tomasz Stępień

prezes GAZ-SYSTEM

Z punktu widzenia naszego kraju połączenie gazowe między Polską a Danią ma wymiar strategiczny – jest ono potrzebne do dywersyfikacji dostaw. Jednak inwestycja jest korzystna również dla UE, której zależy na zwiększeniu wymiany handlowej i wzroście konkurencyjności europejskiego rynku gazu.

Podpisanie umowy na dofinansowanie stanowi realizację podjętej 23 stycznia 2019 r. decyzji państw członkowskich UE o przyznaniu pomocy finansowej dla programu Baltic Pipe z unijnego instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility – CEF). Wsparcie finansowe zostało przyznane w oparciu o przeprowadzony w 2018 r. drugi konkurs grantowy CEF Energy na zadanie "Prace budowlane dla klastra infrastrukturalnego 8.3 w ramach projektów o znaczeniu wspólnotowym (PCI)".

Dotychczasowe unijne dofinansowanie dla Baltic Pipe

W styczniu 2019 r. Komisja Europejska przyznała projektowi dofinansowanie na prace budowlane w maksymalnej wysokości blisko 215 mln euro. W latach 2017 i 2018 wsparciem objęto natomiast realizację prac projektowych w maksymalnej wysokości około 51,45 mln euro. Z kolei w ramach konkursu w 2015 r. projekt otrzymał dofinansowanie w maksymalnej wysokości 400 tys. euro na realizację studium wykonalności. Łączna kwota przyznanego dotychczas unijnego wsparcia dla projektu Baltic Pipe wynosi maksymalnie 266,77 mln euro.

Projekt Baltic Pipe

Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Dzięki niemu od października 2022 r. będzie można sprowadzać rocznie 10 mld m³ gazu ziemnego ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (2)Partnerzy