Rozwój technologii dual fuel na Łotwie

Piotr Złoty
źródło: NGVA Europe, rus.db.lv
Dodany: 10.02.2014

 
Popularność gazu ziemnego jako paliwa silnikowego na Łotwie jest niewielka, co wynika głównie z małej liczby stacji tankowania CNG. To nie znaczy, że zupełnie brak chętnych do korzystania z metanu, np. w aplikacjach gazowo-dieslowskich.

 

Od 2005 r. w tym nadbałtyckim kraju działają 3 stacje CNG obsługiwane przez firmę PLC Latvijas Gāze. Liczba samochodów zasilanych tym paliwem jest na tyle mała, że w 2011 r. obiekty te były nieczynne z uwagi na brak zainteresowania gazem ziemnym do napędu pojazdów. Flota samochodów gazowych na Łotwie to około 80 pojazdów.

Dotychczasowy rozwój branży gazu ziemnego na rynku łotewskim był skutecznie wstrzymywany z uwagi na decyzję krajowego dostawcy gazu o nierozwijaniu sieci stacji CNG i zamknięciu dotychczas użytkowanych oraz braku jakichkolwiek zachęt ze strony władz. Za niedostateczny rozwój branży CNG odpowiada także brak przepisów odnośnie wykorzystania gazu ziemnego jako paliwa do pojazdów oraz konkurencja w postaci LPG.

Mercedes Citaro CNGfot. rus.db.lvMercedes Citaro CNG w łotewskim mieście Juramala

Jedynym wsparciem dla gazu ziemnego wykorzystywanego jako paliwo silnikowe na Łotwie jest obniżone w stosunku do benzyny i oleju napędowego opodatkowanie (10 eurocentów za m3 w porównaniu do 41,12 eurocentów za litr benzyny i 33,43 eurocentów za litr oleju napędowego).

Cena gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych na Łotwie wynosi 0,385 euro/m3, natomiast cena za paliwo w postaci sprężonej dostarczane w wykorzystaniem specjalnej naczepy-butlowozu wzrasta o 0,21 euro/m3. W sumie daje to cenę 0,595 euro/m3, podczas gdy cena oleju napędowego oscyluje w granicach 1,04 euro/l.

Pomimo braku zachęt rozwój branży CNG nieśmiało postępuje, czego dowodem jest udany projekt pilotażowy zastosowania silników dual fuel w taborze autobusowym miasta Jurmala.

Do jednoczesnego zasilania olejem napędowym i gazem ziemny (gazodiesel) przystosowano 10 Mercedesów Citaro spełniających wymagania Euro 3 i Euro 4. Autobusy zostały wyposażone w systemy zasilania gazowego firmy DiGas. Zbiorniki pojazdów są tankowane codziennie w nocy ze specjalnej naczepy-butlowozu do przewozu CNG.

Dzięki zastosowaniu gazu ziemnego zmniejszono zużycie paliwa dieslowskiego o 70%. Zastąpiono 70% dawki oleju napędowego gazem ziemnym, co oznacza jego zużycie na poziomie 30 m3 na każde 100 km). Biorąc pod uwagę wcześniej podaną cenę CNG dostarczanego butlowozem (0,595 euro/m3), okazuje się, że przewoźnik zmniejsza koszty eksploatacji związane z paliwem o 30%.

Sukces komunikacji miejskiej w Jurmali zachęca innych operatorów flot pojazdów komunalnych i autobusów do stosowania gazu ziemnego. Przykładem jest firma Rigas Satiksme, obsługująca komunikacje miejską w Rydze (450 autobusów), która rozważając używanie gazu ziemnego prognozuje oszczędności na poziomie 43% w stosunku do wydatków na olej napędowy.


Good Przydatny artykuł (2)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie