Priorytety PGNiG - bezpieczeństwo i wzrost wartości

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 24.01.2020
Informacja producenta

 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo będzie kontynuować strategię dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski. Kluczowym wyzwaniem na najbliższe miesiące będzie podniesienie wartości Spółki. Jednocześnie PGNiG zaangażuje się w budowę gospodarki niskoemisyjnej opartej na zielonej energii.

 
REKLAMA

Jerzy Kwieciński

Prezes Zarządu PGNiG SA

Bezpieczeństwo energetyczne kraju i dywersyfikacja dostaw paliwa gazowego pozostają priorytetem Spółki. Niezmienne są również środki, które prowadzą do jego realizacji: pełne uniezależnienie od rosyjskiego gazu po 2022 roku oraz rozwój własnego wydobycia w kraju i za granicą.

Zasadniczym celem działań Zarządu PGNiG będzie także wzrost wartości Spółki, m.in. poprzez współpracę z podmiotami spoza GK PGNiG oraz wykorzystanie efektów synergii, do których prowadzić ma wzmocnienie zarządzania korporacyjnego w GK PGNiG.

Jerzy Kwieciński

Prezes Zarządu PGNiG SA

Grupa Kapitałowa PGNiG ma największą sieć sprzedaży w całej Polsce i jedną z największych baz klientów. Dostarczamy gaz do około 7 mln odbiorców, którym możemy zaproponować również inne usługi i produkty tworząc tym samym dodatkowe źródła przychodu.

Jerzy Kwieciński podkreślił, że w procesie transformacji polskiej energetyki gaz ziemny ma do odegrania istotną rolę. Dlatego PGNiG zamierza, między innymi, nawiązać ścisłą współpracę z samorządami, aby rozwijać ciepłownictwo oparte na gazie ziemnym.

Prezes PGNiG dodał, że Spółka już teraz powinna zintensyfikować prace nad technologiami, które będą spełniać wymogi neutralności klimatycznej. Wśród analizowanych i rozważanych przez PGNiG rozwiązań jest m.in. biogaz, paliwo wodorowe oraz fotowoltaika. Przy ich rozwoju Spółka będzie współpracować również z innymi podmiotami.

Jerzy Kwieciński

Prezes Zarządu PGNiG SA

Nasze plany związane z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej zostaną ujęte w zaktualizowanej Strategii GK PGNiG, którą chcemy przedstawić do końca tego roku.

 

Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy