PGNiG i NFOŚiGW dla poprawy jakości powietrza


 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia programu "Czyste Powietrze". Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim usprawnienie procesu przyznawania dofinansowania na wymianę ogrzewania na gazowe, co przyczyni się do ograniczenia emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych.

 
REKLAMA

Dzięki porozumieniu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uzyska wgląd do informacji o dostępie do sieci gazowej konkretnej nieruchomości, co przyspieszy weryfikację wniosków w programie "Czyste Powietrze". W planach są też inne wspólne działania: przyjmowanie wnioskodawców w punktach obsługi klienta PGNiG oraz objęcie nowych użytkowników gazu systemem świadectw efektywności energetycznej. Szczegóły tych ustaleń będą gotowe pod koniec marca 2020 roku.

Piotr Woźny

Prezes NFOŚiGW

Pracujemy nad poszerzeniem kanałów dystrybucji środków rządowego programu "Czyste Powietrze". To realizacja rekomendacji Banku Światowego oraz ustaleń z Komisją Europejską. To również wykonanie zapowiedzi Premiera Mateusza Morawieckiego, który w swoim exposé w listopadzie 2019 roku podkreślał konieczność intensywnego dalszego rozwoju programu. Dzięki PGNiG usprawnimy weryfikację składanych wniosków umożliwiając wojewódzkim funduszom ochrony środowiska szybsze podejmowanie decyzji o przyznaniu dotacji. Krótsza droga do wymiany starych pieców to duża korzyść dla beneficjentów, która przyczyni się również do poprawy jakości powietrza w Polsce.

W ramach realizacji porozumienia PGNiG będzie uczestniczyć w procesie weryfikowania dostępu do sieci gazowej nieruchomości objętej dofinansowaniem dla beneficjentów programu "Czyste Powietrze". Tym samym wesprze fundusze wojewódzkie, zaangażowane operacyjnie w realizację programu.

Jerzy Kwieciński

Prezes Zarządu PGNiG SA

Współpraca PGNiG z NFOŚiGW to nie tylko szansa na przyspieszenie realizacji programu "Czyste Powietrze", ale także na szersze wykorzystanie gazu ziemnego w polskich domach. Korzyści są zatem obopólne, jednak jestem przekonany, że największym beneficjentem tej inicjatywy będą sami Polacy, którzy oczekują skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w kraju. Działania takie są wpisane w strategię Grupy Kapitałowej PGNiG. Konsekwentnie promujemy gaz ziemny jako przyjazne dla środowiska i ekonomiczne paliwo dla rodzin, biznesu i transportu. Współpraca z NFOŚiGW jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji naszych planów.

Strony wyraziły też wolę rozszerzenia współpracy przy realizacji programu o możliwość włączenia sieci sprzedaży PGNiG w proces obsługi beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie instalacji gazowego systemu grzewczego.

Henryk Mucha

Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny

Uzgodniliśmy z Prezesem Piotrem Woźnym, że do 31 marca 2020 r. opracujemy szczegółową koncepcję rozwoju współpracy. Bardzo nam zależy, aby oprócz możliwości zaangażowania w program "Czyste Powietrze" sieci placówek PGNiG, włączyć do naszych wspólnych działań kwestie związane z objęciem nowych użytkowników gazu systemem świadectw efektywności energetycznej.

Porozumienie o współpracy podpisali Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA,  Piotr Woźny, Prezes Zarządu NFOŚiGW, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Programu "Czyste Powietrze" i Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

Porozumienie pomiędzy NFOŚiGW a PGNiGfot. PGNiG SAPorozumienie pomiędzy NFOŚiGW a PGNiG podpisali Piotr Woźny, Prezes Zarządu NFOŚiGW oraz Jerzy Kwiecieński, Prezes Zarządu PGNiG SA i Henryk Mucha Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny

Zawarte dziś porozumienie to kolejna proekologiczna aktywność PGNiG. Spółki Grupy angażują się w działania, których celem jest walka ze smogiem. W 2017 r. PGNiG uruchomiła akcję edukacyjną "Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci", skierowaną do najmłodszego pokolenia. Kolejnym programem było "Dofinansowanie nawet do 3000 zł" – akcja wymiany starego źródła ciepła na ekologiczne, gazowe. Z tej możliwości skorzystało ponad 12 tys. gospodarstw domowych, a łączna kwota dofinansowań wyniosła ponad 16 mln zł. Od trzech lat prowadzony jest program "Przełącz się na gaz", realizowany we współpracy z samorządami – osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła na kocioł gazowy otrzymują darmowy kosztorys oraz doradztwo w zakresie zmiany systemu ogrzewania, w tym pomoc w załatwieniu formalności (w akcji uczestniczy ponad 70 gmin, głównie z południa Polski, tam gdzie problem smogu jest największy). W drugiej połowie 2019 r. wystartował projekt "Pełnym oddechem" w ramach którego klienci PGNiG Obrót Detaliczny mogą korzystać z dedykowanej pożyczki w BOŚ Banku.

W 2019 roku PGNiG zapoczątkowało działalność w obszarze OZE i uruchomiło ofertę partnerską "Fotowoltaika dla firm", która obejmuje kompleksową realizację inwestycji w zakresie doboru technologii oraz przyłączenie instalacji solarnej do sieci dystrybucyjnej.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy