Polish LNG Conference - nowy stały punkt

Robert Markowski, Actia Forum
źródło: Actia Forum, wypowiedzi prelegentów
Dodany: 30.11.2017

 
Pierwsza edycja Polish LNG Conference odbyła się w Warszawie w dniach 22-23 XI 2017. Spotkanie, dobrze przyjęte przez uczestników oraz prelegentów, zakończyło się sukcesem, gromadząc ponad 120 gości z wszystkich sfer branży LNG. Dostawy i zapotrzebowanie, obecny stan rynku, a także międzynarodowa współpraca to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas wydarzenia.

 
REKLAMA

Konferencja była pierwszym tego typu spotkaniem na rynku polskim mogącym pochwalić się tak daleko posuniętą różnorodnością wśród prelegentów oraz uczestników. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele instytucji rządowych, producenci technologii, reprezentanci firm z sektora TSL, portów morskich oraz dostawcy LNG z całej Europy.

Dzień pierwszy charakteryzował się szerokim wachlarzem prezentacji poświęconych przeróżnym technicznym aspektom handlu LNG. Centralnym elementem dyskusji był rozwój infrastruktury. Poczynając od ogólnego podsumowania wpływu rozwoju infrastruktury LNG na krajowe bezpieczeństwo energetyczne, zaprezentowanego przez przedstawicieli Gaz-System, Emerson oraz Barter, po bardziej szczegółowe zagadnienia, takie jak zastosowanie LNG jako paliwa w Porcie Gdynia czy regulacje prawne dotyczące implementacji FSRU na Bałtyku, uczestnicy nie mogli narzekać na brak ciekawych tematów.

Leszek Jurczyk, Port Gdynia

Leszek Jurczyk

dyrektor ds. infrastruktury, Port Gdynia

Aby pojazd z cysterną LNG, z której miałby być bunkrowany statek, w ogóle wjechał do portu, muszą być spełnione określone zasady dotyczące warunków przeładunku. Przeładunek każdego towaru jest regulowany przepisami zatwierdzonymi przez Kapitanat Portu czy Służbę Administracji Morskiej i dyrektora Urzędu Morskiego. Szczególnie chodzi o paliwa, których przeładunek musi być ściśle zabezpieczony pod względem pożarowym. Jeżeli powstaną odpowiednie instrukcje, bunkrowanie LNG stanie się możliwe, na razie czekamy na odpowiednie regulacje. Urzędnicy jednak nie znają warunków pracy z LNG, a skoro nie znają, to się go boją, a przez to unikają tematu i niewiele dzieje się w kierunku zmian na lepsze.

Reprezentanci Shell oraz EBRD podjęli się omówienia kwestii prawnych oraz finansowych, w tym wyzwań związanych z finansowaniem rozwoju infrastruktury, zasad rządzących handlem LNG w Polsce, a także barier oraz ryzyka związanych z implementacją LNG jako paliwa w transporcie drogowym.

Marcin Płocharski, Shell

Marcin Płocharski

B2B Indirect Channel Marketing Advisor, Shell

W Holandii mamy już siedem stacji LNG, które obsługują naszych klientów. Nie wszystkie z nich zarabiają na siebie, ale działają one od niespełna trzech lat, a liczba pojazdów, które z tych obiektów korzystają, nie przyrasta w tempie, jakie pierwotnie zakładaliśmy. Pięć stacji przynosi jednak już w tej chwili dochód.

Jak widzimy możliwość rozwoju sieci podobnych punktów dystrybucji w Polsce? Niestety, import paliwa w naszym kraju wiąże się z koniecznością tworzenia zapasów obowiązkowych, a na to może sobie pozwolić tylko jeden operator. Również aktualne ceny LNG nie sprzyjają inwestowaniu w infrastrukturę do tankowania. Z terminalu w Świnoujściu także nie możemy skorzystać, ponieważ 100% jego mocy przeładunkowej zostało już zakontraktowane.

Jest jeszcze jedna bariera: najwięcej potencjalnych odbiorców LNG dla transportu drogowego jest na Śląsku - zbyt daleko od Świnoujścia, by opłacało się wozić paliwo dla stacji. Rozwiązaniem byłby hub kolejowy w głębi kraju, ale to na razie tylko perspektywa.

Sprawy zdecydowanie nie ułatwia też niestabilna i niekonsekwentna polityka podatkowa - w ciągu ostatnich 2-3 lat przynajmniej jedenaście razy zmieniano założenia traktowania metanu jako paliwa silnikowego, balansując między preferencjami a całkowitym ignorowaniem tego surowca. Brak też regulacji odnośnie założeń budowy stacji - na razie wszystko opiera się o przepisy dotyczące LPG, ale przy koszcie samej instalacji rzędu 1-1,5 mln euro mało kto poniesie ryzyko inwestycji nie wiedząc, czy za jakiś czas prawo nie zmieni się w taki sposób, że nowo wybudowana stacja LNG nie uzyska dopuszczenia do eksploatacji.

Dzień zakończył się debatą, podczas której omówiony został koncept LNG jako katalizatora synergii pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu. W panelu udział wzięli przedstawiciele Polskiej Platformy LNG, IVECO, Volvo oraz Remontowa LNG Systems. Uczestnicy byli zgodni co do potrzeby dalszego rozwoju infrastruktury, zwrócili również uwagę na brak uściślonych regulacji prawnych. Paneliści wyrazili nadzieję na to, iż w przyszłości powstanie sieć dystrybucyjna, która połączy wszystkie gałęzie transportu.

dr Magdalena Rogulska, PIMOT

dr Magdalena Rogulska

PIMOT

Z pomocą dofinansowania unijnego PIMOT pracuje nad stworzeniem własnej modułowej stacji CNG/LNG. Uzyskaliśmy już pozwolenie na budowę i planujemy postawić dwa zbiorniki próżniowe na skroplony metan, który będzie dostarczany na miejsce cysternami. Jesteśmy na etapie wyłaniania realizatora inwestycji, ale mamy nadzieję, że stacja będzie gotowa w 2018 r. Ma ona mieć przede wszystkim charakter badawczy, edukacyjny i szkoleniowy, jako że PIMOT jest jednostką badawczą, a nie komercyjną. Przewidujemy, że będą tam tankowały autobusy, zawarto już porozumienia w tym kierunku. Podstawowym założeniem jest jednak promowanie zastosowania paliw metanowych w transporcie drogowym.

Dzień drugi rozpoczął się szerokim spojrzeniem na obecny stan rozwoju branży LNG w Europie. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się reprezentanci Komisji Europejskiej oraz DNV GL. Wśród omówionych kwestii znalazły się wkład LNG w europejski pakiet bezpieczeństwa energetycznego oraz główne czynniki napędzające rozwój infrastruktury LNG.

Ładowanie video...


Po tym wstępie uwaga uczestników została zwrócona na dystrybucję, zapotrzebowanie oraz najnowsze technologie i rozwiązania. Prelekcje na tematy takie jak minimalizacja ryzyka związanego z określeniem gęstości energii LNG oraz łańcuch dystrybucji LNG wzdłuż polskiego wybrzeża oraz głównych rzek oferowały szersze spojrzenie na infrastrukturę dostawczą na Litwie oraz przegląd rozwiązań „small scale” w Norwegii.

Po krótkim, ale bardzo intensywnym panelu dyskusyjnym, w którym udział wzięli przedstawiciele kilku platform i projektów LNG, skoncentrowanym na problematyce międzynarodowej współpracy mającej na celu stworzenie oraz wsparcie dla europejskiej sieci dystrybucyjnej w Europie, przyszedł czas na ostatnią część programu.

W sesji zamykającej wydarzenie udział wzięli przedstawiciele firm przewodzących procesowi implementacji LNG jako paliwa dla transportu drogowego – IVECO oraz Volvo zaprezentowały swoje najnowsze rozwiązania dla tego sektora. Warto w tym miejscu nadmienić, że Volvo jako pierwsze w Polsce wprowadzi do sprzedaży wiosną 2018 r. pojazdy ciężarowe z napędem gazowym spełniające wymagania przepisów ADR. Innymi słowy, pojazdy na gaz będą wreszcie mogły wozić gaz. Podczas sesji wystąpili również przedstawiciele NGVA, oferując podsumowanie rynku LNG na skalę europejską, a także Chart Ferox, demonstrując nową generację stacji LNG/CLNG do tankowania pojazdów.

Spora grupa uczestników postanowiła zakończyć udział w konferencji w bardziej widowiskowy sposób i nie zważając na zimno udała się do Łomianek, gdzie odbyła się część praktyczna warsztatów bezpieczeństwa LNG. Podczas warsztatów zaprezentowane zostały różne metody gaszenia pożarów ciekłego metanu, stosowane w przypadku sytuacji awaryjnej.

Sponsorami konferencji były firmy: IVECO, Emerson, Barter, Chart Ferox oraz Wärtsilä. Patronaty honorowe nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a ponadto: NGVA, SGMF oraz Baltic Ports Organization.

Polish LNG Conference powróci do Warszawy jesienią 2018 roku.

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia.


Good Przydatny artykuł (5)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy