PGNiG - 60 lat złoża Przemyśl

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 19.06.2018
Informacja producenta

 
Największe złoże gazu w Polsce obchodzi 60. Urodziny. Pierwszy odwiert na złożu Przemyśl wykonano w 1958 r. Wyniki najnowszych prac PGNiG wskazują, że jubilat może mieć przed sobą kolejne dekady wydobycia.

 
REKLAMA

Podczas uroczystości w Przemyślu, w której uczestniczyli m.in. przedstawiciele rządu, władze samorządowe, a także geolodzy, wiertnicy i górnicy zatrudnieni przy eksploatacji złoża Przemyśl wypowiedział się także Piotr Woźniak, Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA.

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Gaz pozyskiwany w Przemyślu i okolicach ma wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Chcemy, aby tak pozostało w przyszłości.

Pierwotne zasoby wydobywalne złoża oszacowano na ok. 72 mld m³ gazu. W latach 70., w szczytowym okresie produkcji ze złoża pochodziła większość, bo aż ¾ surowca wydobywanego w kraju. W kolejnych dekadach produkcja była coraz niższa i obecnie wynosi ok. 480 mln m³ rocznie - niecałe 13% polskiego wydobycia gazu. Do tej pory ze złoża wydobyto już 65 mld m³ surowca.

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Podjęliśmy decyzję o optymalizacji procesu eksploatacji, by maksymalnie wykorzystać zasoby złoża. Przeprowadziliśmy m.in. badania geologiczne z wykorzystaniem metody zdjęcia sejsmicznego 3D. Zebrane dane wskazują, że w złożu Przemyśl może znajdować się dodatkowe 20 mld m³ gazu. Badanie sejsmiczne 3D przeprowadzone w Przemyślu i sąsiednich gminach było największym, jakie do tej pory przeprowadzono w Europie - powierzchnia obszaru badawczego wyniosła 1283 km².

Rozwój własnego wydobycia - zarówno w kraju, jak i zagranicą - jest jednym z filarów strategii Grupy Kapitałowej PGNiG do 2022 r. Do tego czasu, w stosunku do 2017 r., produkcja własna ropy i gazu ma wzrosnąć o ponad 40% - do 55 mln BOE (ekwiwalentu baryłek ropy naftowej). Plany te idą w parze z realizowaną przez spółkę polityką dywersyfikacji kierunków importu gazu. Wspólnie mają zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa i opłacalności zaopatrzenia Polski w gaz ziemny.

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Nasza strategia w zakresie poszukiwań i wydobycia gazu w Polsce przynosi rezultaty. Opracowaliśmy bardzo dokładny, ambitny plan, który po latach spadków pozwoli zwiększyć produkcję ze złóż krajowych. Tylko na Podkarpaciu w ciągu najbliższych trzech lat chcemy wykonać około 70 otworów wiertniczych.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy