PGNiG znacznie zwiększy wydobycie ze złoża Brońsko

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 30.06.2021
Informacja producenta

 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zakończyło wiercenie dwóch otworów eksploatacyjnych na złożu Brońsko w Wielkopolsce. Odwierty pozwolą na wydobycie dodatkowych 120 mln metrów sześciennych gazu rocznie.

 
REKLAMA
Robert Perkowski, wiceprezes PGNiG SA

Robert Perkowski

Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Operacyjnychy

Brońsko to drugie co do wielkości złoże gazu ziemnego w Polsce. Jego zasoby eksploatowane są stosunkowo krótko, dlatego ma wciąż duży potencjał produkcyjny. Świadczą o tym, między innymi, dwa wykonane ostatnio odwierty, dzięki którym zwiększymy wydobycie ze złoża o ponad 10%. Ich wysoka wydajność to zasługa połączenia wiedzy i kompetencji PGNiG z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.

Zrealizowane przez PGNiG otwory Brońsko-31H i Brońsko-32 położone są na terenie gminy Śmigiel, w powiecie kościańskim. Zostały zaprojektowane w oparciu o powtórną analizę danych sejsmicznych 3D zebranych w 2019 r. Odwiert horyzontalny Brońsko-31H ma długość całkowitą 2700 m, a głębokość ponad 2212 metry. Odwiert pionowy Brońsko-32 osiągnął głębokość 2239 m. Prace wiertnicze zrealizowała firma Exalo Drilling z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Złoże gazu ziemnego Brońsko odkryto we wrześniu 1998 r., a jego eksploatację rozpoczęto w marcu 2001 roku. Zasoby wydobywalne złoża oszacowano na 26,7 mld m³ gazu ziemnego. Oznacza to, że Brońsko jest drugim największym złożem gazu ziemnego w Polsce po złożu Przemyśl. Dotychczas wydobyto z niego przeszło 12 mld m³ gazu.

Eksploatacja złoża jest prowadzona obecnie za pomocą 21 odwiertów wydobywczych. W ubiegłym roku z Brońska wydobyto 895 mln m³ gazu. PGNiG szacuje, że podłączenie do eksploatacji otworów Brońsko-31H i Brońsko-32 pozwoli zwiększyć produkcję gazu zimnego ze złoża o prawie 120 mln m³ (13%).

Nowe otwory zostaną podłączone do instalacji Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko. Kopalnia, jako jeden z pierwszych zakładów PGNiG, została objęta projektem Smart Field, który Spółka ogłosiła w czerwcu 2021 roku. Smart Field zakłada wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych - m.in. sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej - do zwiększenia efektywności poszukiwania i wydobycia węglowodorów. W tym przypadku PGNiG zbudowało i zintegrowało modele cyfrowe dwóch złóż obsługiwanych przez kopalnię, Kościan i Brońsko, w tym modele odwiertów i gazociągów oraz instalacji na powierzchni. Przeprowadzone analizy i symulacje z wykorzystaniem modeli pozwoliły wybrać optymalny wariant zagospodarowania złoża, w tym lokalizację nowych odwiertów. Dzięki temu produkcja gazu ziemnego w KGZ Kościan-Brońsko zostanie utrzymana przez kolejne lata.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy