PGNiG podsumowuje I półrocze 2021 r.

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 02.09.2021
Informacja producenta

 
Po sześciu miesiącach tego roku Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa wypracowała prawie 25 miliardów złotych przychodu. Wynik EBITDA wyniósł prawie 5,2 mld zł, a zysk netto przekroczył 2,4 mld zł. Wolumen sprzedaży gazu ziemnego wzrósł rok do roku o 8 proc. do 18,2 mld m sześciennych.

 
Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG

Paweł Majewski

Prezes Zarządu PGNiG SA

Wyniki pierwszego półrocza 2021 roku świadczą o bardzo dobrej kondycji Grupy Kapitałowej PGNiG, zarówno pod względem finansowym, jak i operacyjnym. Wzrost sprzedaży gazu jest nie tylko efektem mroźnej zimy i zwiększonego zużycia paliwa do celów grzewczych, ale także wyraźnego ożywienia gospodarczego w II kwartale tego roku. Liczymy, że proces transformacji energetycznej w Polsce będzie oznaczać dalszy wzrost zapotrzebowania na gaz.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku GK PGNiG osiągnęła 24,99 mld zł przychodu, o 19 proc. więcej niż w tym samym okresie 2020 roku. Koszty operacyjne wzrosły o 61 proc. r/r do 21,57 mld zł, w czym istotny udział miał gwałtowny wzrost cen pozyskania gazu spowodowany rekordowo wysokimi notowaniami paliwa na międzynarodowych rynkach. Wynik EBITDA zmniejszył się o 44 proc. do 5,2 mld zł, a EBIT o 55 proc., do 3,42 mld zł. Grupa wypracowała 2,43 mld zł zysku netto, o 59 proc. mniej niż w tym samym okresie 2020 roku.

Spadek EBITDA i EBIT rok do roku jest efektem uwzględnienia w ubiegłorocznych wynikach zwrotu przez Gazprom nadpłaty z tytułu dostawy gazu ziemnego w konsekwencji wygranego przez PGNiG arbitrażu. Jeżeli w wynikach I półrocza 2020 r. pominąć kwotę zwrotu, to w tym roku EBITDA GK PGNiG była wyższa od ubiegłorocznej o 17 proc. a EBIT o 25 procent. Mniejsza była także dynamika kosztów operacyjnych, które wzrosły o 18 proc. rok do roku.

Zasadniczej zmianie uległa struktura udziału poszczególnych segmentów działalności Grupy, a w jej wyniku EBITDA. Największy wkład wniósł segment Poszukiwanie i Wydobycie, który odpowiadał za 53 proc. wyniku wobec 3 proc. rok wcześniej. Segment Dystrybucja wypracował 30 proc. EBITDA, podczas gdy w I połowie 2020 r. było to 13 proc. Wkład segmentu Wytwarzanie wyniósł 12 proc., co stanowi dwukrotny wzrost rok do roku. Udział segmentu Obrót i Magazynowanie spadł do 5 proc. z 81 proc. przed rokiem. Zmiany te – w szczególności w przypadku segmentów Poszukiwanie i Wydobycie oraz Obrót i Magazynowanie – są w znacznym stopniu efektem gwałtownych wahań cen węglowodorów.

Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG

Paweł Majewski

Prezes Zarządu PGNiG SA

W ciągu roku notowania gazu ziemnego odbiły z historycznego dołka do rekordowo wysokich poziomów. Mimo tak dużej zmienności otoczenia rynkowego Grupa Kapitałowa PGNiG utrzymała stabilność biznesu i generowanych wyników. To efekt dywersyfikacji naszej działalności, która obejmuje zarówno produkcję, jak i obrót węglowodorami wspierane segmentami Wytwarzania i Dystrybucji.

Poszukiwanie i Wydobycie

Przychody segmentu w I półroczu 2021 roku wyniosły 3,79 mld zł, co oznacza wzrost o 79 proc. rok do roku. Wynik EBITDA był ponad 10-krotnie wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 2,75 mld złotych. Na poprawę wskaźników finansowych największy wpływ miał wzrost cen węglowodorów. Średnie notowania ropy Brent wyrażone w złotych były w tym okresie o 49 proc. wyższe niż przed rokiem, a średnia cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła aż o 159 proc. rok do roku.

Wolumen wydobycia ropy naftowej wyniósł 608 tys. ton i był niższy o 7 proc. w porównaniu z I półroczem 2020 roku. Z kolei wolumen produkcji gazu ziemnego wzrósł rok do roku o 7 proc. do 2,34 mld m sześc., na co złożyło się większe wydobycie w Norwegii i Pakistanie.

Obrót i Magazynowanie

Wolumen sprzedaży gazu w segmencie Obrót i Magazynowanie wyniósł w I półroczu 17,68 mld metrów sześc. i był o 7 proc. wyższy niż przed rokiem. W połączeniu ze wzrostem cen przełożyło się to na wzrost przychodów ze sprzedaży gazu o 18 proc. rok do roku do 17,53 mld zł. Uwzględniając sprzedaż ropy naftowej i energii elektrycznej przez pierwsze sześć miesięcy roku, segment wypracował 19,46 mld złotych przychodu, co stanowi wzrost o 18 proc. Wynik EBITDA segmentu wyniósł 0,27 mld zł i był niższy niż przed rokiem o 96 procent. Spadek był spowodowany wyższym kosztem pozyskania gazu wskutek wzrostu notowań paliwa na światowych rynkach oraz wpływem zwrotu nadpłaty w efekcie wygranego przez PGNiG arbitrażu z Gazpromem na wyniki Grupy w I półroczu 2020 roku.

Dystrybucja

Przychody segmentu wzrosły rok do roku o 19 proc. do 2,87 mld zł – przede wszystkim w konsekwencji wyższego wolumenu dystrybuowanego gazu, który zwiększył się o 19 proc. do 7,35 mld m sześc. Na wzrost ilości przesyłanego paliwa zasadniczy wpływ miały niższe niż przed rokiem o ponad 1,5 stopnia Celsjusza średnie temperatury powietrza. Wynik EBITDA segmentu wyniósł po pierwszych sześciu miesiącach roku 1,55 mld zł – o 32 proc. więcej niż w tym samym okresie 2020 roku.

Wytwarzanie

Segment wypracował 1,69 mld zł przychodów oraz 0,63 mld zł EBITDA, co stanowi wzrost odpowiednio o 14 i 19 proc. rok do roku. Przychody ze sprzedaży ciepła sięgnęły 0,95 mld zł i były o 20 proc. wyższe niż w tym samym okresie 2020 roku. Złożyły się na to wzrost taryf oraz wyższy o 3 proc. wolumen sprzedaży ciepła, który wyniósł 23,5 PJ. Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z produkcji zmniejszyły się rok do roku o 7 proc. do 0,47 mld złotych. Wolumen sprzedaży wytworzonej elektryczności wyniósł 1,83 TWh i był mniejszy niż przed rokiem o ok. 9 proc.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie