PGNiG rozwija wydobycie w Pakistanie

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA
Dodany: 22.05.2019
Informacja producenta

 
Oddział Operatorski Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Pakistanie rozpoczął wiercenie odwiertu eksploatacyjnego Rehman-6 na złożu Rehman.

 
REKLAMA

Celem prac jest udostępnienie do eksploatacji zasobów gazu znajdujących się w najdalej na zachód wysuniętej części złoża Rehman. Planowana głębokość otworu wynosi 2700 m. Skałą zbiornikową są utwory piaskowcowe z okresu kredy. PGNiG spodziewa się, że zawarty w niej surowiec jest gazem typu "tight". Wiercenia prowadzi Exalo Drilling SAGrupy Kapitałowej PGNiG.

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Pakistan to dla nas bardzo perspektywiczny obszar działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Doceniamy tamtejsze regulacje prawne, które sprzyjają zagranicznym przedsiębiorcom, oraz wysoką jakość współpracy z miejscowymi parterami. Zapotrzebowanie pakistańskiej gospodarki na paliwo gazowe będzie rosnąć. Gwarantuje to korzystne warunki sprzedaży gazu, które zachęcają do kolejnych inwestycji w tym kraju. W tym roku planujemy rozpocząć wiercenie czterech otworów oraz włączyć do eksploatacji trzy nowe odwierty, w tym właśnie Rehman-6.

Złoże Rehman położone jest na pograniczu prowincji SindBeludżystan, w południowej części Pakistanu. PGNiG prowadzi tam działalność wspólnie z firmą Pakistan Petroleum Ltd. (PPL). Zgodnie z podziałem udziałów i kosztów, na PGNiG, które jest operatorem, przypada 70% wydobycia, a na PPL – 30%.

Eksploatacja gazu w Pakistanie prowadzona jest z dwóch złóż, RehmanRizq, na podstawie odrębnych koncesji wydobywczych. Obecnie na złożu Rehman działa pięć odwiertów eksploatacyjnych a na złożu Rizq – dwa. Gaz z obu złóż jest kierowany do kopalni na koncesji Rehman. Jest to pierwsza kopalnia PGNiG poza granicami Polski, ponieważ wydobycie w Norwegii Grupa prowadzi z morskich platform.

W 2018 r. produkcja ze złóż RehmanRizq przypadająca na PGNiG wyniosła 230 mln m³ naturalnego (200 mln m³ w przeliczeniu na gaz wysokometanowy). W stosunku do 2017 r. wydobycie wzrosło o 33%.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy