PGNiG oraz PIG-PIB z godłem Teraz Polska

PGNiG SA
źródło: PGNiG SA, PIG-PIB
Dodany: 05.06.2019
Informacja producenta

 
Technika przedeksploatacyjnego pozyskiwania metanu z pokładów węgla za pomocą szczelinowania hydraulicznego otrzymała prestiżowe godło "Teraz Polska" w XII edycji Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych. Metoda została opracowana przez konsorcjum złożone z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB).

 
REKLAMA

Nagrodzone przedsięwzięcie jest pierwszym tego typu projektem w Europie. Innowacyjność projektu polega na wydobyciu metanu z pokładów węgla z wykorzystaniem zabiegów szczelinowania hydraulicznego. Zastosowanie tej metody otwiera perspektywę przemysłowej eksploatacji gazu ze złóż niekonwencjonalnych, jakimi są skały węglonośne, a zarazem ma szansę przyczynić się do ograniczenia zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego.

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG

Nagroda "Teraz Polska" bardzo nas motywuje do dalszej pracy nad projektem Geo-Metan, który niesie ze sobą wymierne korzyści dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, poprawy warunków pracy górników i środowiska naturalnego. Pokazuje również pozytywne efekty współpracy między biznesem a instytucją naukową - w tym przypadku PGNiG i PIG-PIB. Gratuluję i dziękuję wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Polska ma wielu wspaniałych ekspertów w dziedzinie geologii. Cieszymy się, że ich praca może być wzorem dla innych.

dr Agnieszka Wójcik

Dyrektor PIG-PIB

Cieszę się, że nasze wieloletnie prace badawcze dotyczące złóż metanu w pokładach węgla kamiennego zostały wyróżnione prestiżowym godłem "Teraz Polska" w tym roku, który ze względu na obchodzony jubileusz 100-lecia jest dla nas wyjątkowy. Znaczące zasoby metanu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym pozwalają szacować jego wydobycie w skali przemysłowej, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, na ok. 1–1,5 mld m³ rocznie. Dotychczas wykorzystujemy rocznie tylko około 200 mln m³ metanu ujętego w kopalniach. Pozostała część metanu, uwalnianego w czasie eksploatacji węgla, w ilości blisko 800 mln m³ rocznie, emitowana jest do atmosfery.

Projekt Geo-Metan

Nagrodzona technologia jest testowana przez PGNiG oraz PIG-PIB w ramach projektu Geo-Metan. Prace rozpoczęły się jesienią 2016 roku w Gilowicach, w gminie Miedźna, na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

Rezultaty testów produkcyjnych są bardzo pozytywne. Wynika z nich, że przypływy metanu są kilkadziesiąt razy większe po wykonaniu zabiegu szczelinowania. Maksymalny przypływ gazu z otworu Gilowice-1 sięgnął 10 tys. m³ na dobę, a łącznie, w trakcie trwania kilkumiesięcznych testów, wydobyto ponad 1 mln m³ gazu. To pierwszy raz, kiedy w Polsce z pokładów węgla udało się wydobyć gaz w ilości uzasadniającej jego przemysłową eksploatację.

Metan z pokładów węgla jest jednym z ważniejszych alternatywnych źródeł gazu ziemnego w kraju. Według szacunków PIG-PIB wydobywalne zasoby metanu w pokładach węgla na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wynoszą ok. 170 mld m³. Całkowity potencjał zasobowy w Polsce wynosi około 230–250 mld m³.

"Teraz Polska"

Celem konkursu „Teraz Polska” jest wyłonienie najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Obradom jury przewodniczy prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2007-2015.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy