Obiecująca przyszłość sprężonego gazu ziemnego

Piotr Złoty
źródło: erdgas mobil
Dodany: 10.02.2015

 
Badania Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) dowodzą, że sprężony gaz ziemny (CNG) będzie nadal paliwem mającym ogromny potencjał rozwoju, podobnie jak jego skroplona postać (LNG).

 

Rozwój ten będzie związany z branżą transportu drogowego. W najcięższej jej odmianie największy potencjał wykazuje właśnie skroplony gaz ziemny (LNG), czego przykładem może być samochód Iveco Stralis Natural Power LNG, który już jest użytkowany. W Europie jeździ już ponad 200 Stralisów LNG.

Wzrost udziału sprężonego gazu ziemnego w rynku paliw silnikowych jest uzależniony od różnych czynników. Na wzrost branży CNG, oprócz cen i wpływających na cenę obciążeń fiskalnych, duży wpływ ma dostępność infrastruktury do tankowania oraz zaangażowanie przemysłu.

Sprężony gaz ziemny (CNG)fot. erdgas mobilSprężony gaz ziemny (CNG) i jego skroplona odmiana (LNG) są obiecującymi paliwami transportowymi także w przyszłości

Badanie uwzględniło także bariery rynkowe i warunki prawne, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój branży sprężonego gazu ziemnego (CNG). Jego wyniki zostaną wykorzystane do opracowania docelowego modelu dla europejskiego rynku gazu.

LNG (skroplony gaz ziemny) z uwagi na dużą gęstość zgromadzonej energii oferuje ogromne możliwości w dalekodystansowym transporcie ciężkim.

Według badania Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) korzyści ekonomiczne i związane z niską emisją silników zasilanych gazem są bardzo kuszące, szczególnie w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych limitów emisji dwutlenku węgla (CO2).

Potencjał LNG w dużej mierze zależy od obciążeń podatkowych tego paliwa i dalszego rozwoju infrastruktury do jego tankowania. ACER w wynikach swojego badania stwierdza, że dostęp do stacji LNG musi być uregulowany w zgodzie z zasadami konkurencji, podobnie jak zastosowanie tego paliwa w transporcie.

W świetle raportu ACER realnie przedstawia się także przyszłość technologii Power to Gas (P2G), która dzięki zastosowaniu energii energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (np. z siłowni wiatrowych) jest wykorzystywana do elektrolizy wody i pozyskiwania z niej wodoru, który jest wtłaczany do sieci gazowniczej lub po połączeniu z dwutlenkiem węgla, pozyskiwanym z powietrza czy spalin, służy do wytwarzania syntetycznego metanu, który także trafia do sieci. W ten sposób można magazynować energię w przypadku występowania nadwyżki energii elektrycznej.

Konwersja energii elektrycznej na wodór i wytwarzanie syntetycznego metanu napotyka na razie na wiele barier rynkowych, technicznych i ekonomicznych. Organy nadzorujące rynek energii powinny pilnie rozważyć, jak wytwarzane w technologii P2G (Power to Gas) wodór i metan będą wprowadzane do sieci gazowniczej, a także w jaki sposób urządzenia je wytwarzające mają być włączone do sieci elektroenergetycznej.


Good Przydatny artykuł (5)
Bad Mógłby być ciekawszy (1)Partnerzy