Nowe ceny gazu dla gospodarstw domowych

Urząd Regulacji Energetyki
źródło: Urząd Regulacji Energetyki
Dodany: 29.01.2019
Informacja producenta

 
25 stycznia 2019 r. Prezes URE (Urzędu Regulacji Energetyki) zatwierdził taryfy PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) oraz Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). Wzrost cen gazu jest zneutralizowany spadkiem opłat dystrybucyjnych.

 
REKLAMA

Ceny gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych niższe niż w 2015 r.

Taryfa ustalana przez PGNiG OD dotyczy wyłącznie odbiorców w gospodarstwach domowych. Spółka ta wnioskowała ostatecznie o podniesienie cen gazu o 2,5%. Podwyżkę przedsiębiorstwo uzasadnia wzrostem kosztów zakupu paliwa na Towarowej Giełdzie Energii. Taryfa na tym poziomie została zatwierdzona przez Prezesa URE.

Z kolei stawki PSG – największego krajowego dystrybutora dostarczającego gaz do prawie 7 mln odbiorców ‒ spadają średnio o 5% dla wszystkich rodzajów paliwa gazowego. Obniżenie stawek opłat dystrybucyjnych jest konsekwencją m.in. wzrostu ilości dystrybuowanego przez PSG gazu. Spadek opłat nie zagraża realizacji zaplanowanych przez przedsiębiorstwo projektów inwestycyjnych, które obejmują m.in. rozbudowę systemu dystrybucyjnego i gazyfikację "białych plam" na mapie Polski. Z drugiej strony obniżka opłat da możliwość skorzystania odbiorcom tej spółki z bardzo dobrych wyników finansowych osiąganych przez PSG w ostatnich latach.

Zatwierdzenie przez Prezesa URE taryf obu firm, dla odbiorców w gospodarstwach domowych oznacza, że finalnie wzrost cen gazu zostanie zneutralizowany spadkiem opłat dystrybucyjnych. W efekcie łączne płatności za gaz dla odbiorców w gospodarstwach domowych, dla średnich poziomów zużycia w kraju, pozostaną na poziomie zbliżonym do dotychczasowego.

Maciej Bando

Prezes URE

Mimo, że ceny gazu w taryfie na 2019 rok wzrastają to i tak będą one niższe o około 11% niż w 2015 r. Po 2015 r. regulator kilkukrotnie zatwierdzał bowiem obniżki cen paliwa gazowego.

Tabela prezentuje zmiany średnich poziomów łącznych płatności w grupach, do których kwalifikowani są odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z gazu ziemnego wysokometanowego.

WyszczególnieniePłatność miesięczna wg taryfyZmiana płatności [%]
dotychczasowej [zł]nowej [zł]
W-1.1 średnie zużycie roczne w skali kraju kWh/rok           1 243,48
ŚREDNIA22,2622,09-0,76
W-2.1 średnie zużycie roczne w skali kraju kWh/rok            6 870,54
ŚREDNIA92,1392,09-0,03
W-3.6 średnie zużycie roczne w skali kraju kWh/rok          22 348,98
ŚREDNIA281,30281,560,09

O terminie wprowadzenia taryfy w życie decydują przedsiębiorstwa, przy czym najwcześniej nowe ceny mogą zostać wprowadzone po 14, a najpóźniej po 45 dniach od opublikowania decyzji Prezesa URE. Regulator oczekuje, że przedsiębiorstwa nie będą zwlekać z wprowadzeniem w życie korzystnych dla konsumentów zmian.

Obie taryfy zostały zatwierdzone na okres do 31 grudnia 2019 r. Taryfy zostały opublikowane w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe Nr 9 (1203) i Nr 10 (1204).


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy