Konferencja w Chorwacji

Croatian Gas Association
źródło: Croatian Gas Association
Dodany: 29.06.2020
Informacja producenta

 
Po raz 35 w mieście Opatija w Chorwacji odbędzie się ważna międzynarodowa konferencja na temat gazu ziemnego i jego roli na rynku nośników energii w południowo-wschodniej Europie.

 

35th edition of the International Scientific & Expert Meeting of Gas Professionals

Jubileuszowa, 35 edycja Międzynarodowego Spotkania Naukowców i Ekspertów ds. Gazu zostanie otwarta 21 października 2020 r. w chorwackiej Opatii. W wydarzeniu weźmie udział 600 delegatów reprezentujących ponad 200 firm i instytucji, 60 szanowanych mówców i 45 wystawców z ponad 20 krajów. Wydarzenie jest organizowane przez Chorwackie Stowarzyszenie Gazowe, które jest członkiem Międzynarodowej Unii Gazowej (IGU) oraz Chorwackie Centrum Gazowe Ltd. pod patronatem chorwackiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Ministerstwa Budownictwa i Planowania, Ministerstwa gospodarki, przedsiębiorczości i rzemiosła, Ministerstwa Morza, Transportu i Infrastruktury Republiki Chorwacji oraz Chorwackiej Agencji Węglowodorów.

Program konferencji

Konferencja obejmie 12 sesji tematycznych, kilka interaktywnych paneli dyskusyjnych na tematy związane z gazem ziemnym. Poruszone zostaną także kluczowe wyzwania, które będą determinować rozwój rynku gazu ziemnego w najbliższej przyszłości. Zaproszeni wykładowcy przedstawiają kluczową rolę gazu ziemnego dla środowiska i gospodarki stanowiącego integralną część zrównoważonego globalnego systemu energetycznego. Podkreślony zostanie status gazu ziemnego jako czynnika geopolitycznego w transformacji energetycznej, znaczenie strategicznych projektów gazowych oraz pokazany zostanie potencjał gazu ziemnego jako wiodącego źródła energii na świecie do 2050 r.

Kolejnym tematem konferencji będą kluczowe zalecenia polityczne zapewniające nowoczesne ramy regulacyjne odpowiednie do wspierania przejścia na ekonomiczny i neutralny pod względem emisji gazowy system energetyczny. Ważną częścią konferencji będzie prezentacja kilku profesjonalnych artykułów na temat historii, obecnego rozwoju i perspektyw na przyszłość różnego rodzaju projektów poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego w Republice Chorwacji.

Konferencja pokaże obecny rozwój sektora gazowego i jego perspektywy w zakresie infrastruktury gazowej w Chorwacji i Europie (np. budowa gazociągu Zlobin-Omisalj, który zapewni przesył gazu ziemnego z planowanego terminalu LNG na wyspie Krk do systemu przesyłowego Republiki Chorwacji). Kolejne wystąpienia zaprezentują zastosowanie inteligentnych technologii w systemach gazowych i energetycznych, innowacje i transfer technologii oraz ich rolę w przemyśle gazowym i energetycznym. Odbędzie się ciekawa dyskusja panelowa na temat obecnej sytuacji i trendów na rynku gazu ziemnego oraz wyzwań przed jakimi stoi branża w przyszłości.

W związku z dużym zainteresowaniem firm energetycznych w ramach jubileuszowej konferencji odbędą się interesujące warsztaty na temat efektywności energetycznej wraz z prezentacją wprowadzającą eksperta z Ministerstwa Ochrony Środowiska i Energii.

W kontekście poważnych zmian zachodzących na rynkach energii zaplanowano warsztaty "Wprowadzenie do podstawowego modelowania gazu za pomocą PLEXOS". które skupią się na europejskiej i regionalnej podaży i popycie na gaz oraz czynnikach napędzających zmiany na rynkach wschodzących.

Zastosowanie gazu ziemnego w transporcie

Ponieważ wielki potencjał rozszerzenia wykorzystania gazu ziemnego tkwi właśnie w sektorze transportu, konferencja omówi także znaczenie i rolę LNG w transporcie drogowym i morskim. Wielu ekspertów przedstawi referaty na temat dystrybucji i zużycia gazu ziemnego z punktu widzenia wydajności i bezpieczeństwa systemu gazowego, a także inne aktualne tematy z branży gazowniczej i energetycznej. Ważnym tematem będą także zmiany w przepisach oraz regulacjach technicznych oraz przepisach dotyczących bezpiecznego korzystania z gazu oraz ich praktycznego zastosowania.

Szkolenie Chorwackiego Stowarzyszenia Gazowego (CGA)

Kongres wpisuje się w Program szkolenia zawodowego Chorwackiego Stowarzyszenia Gazowego (CGA) zapewniając uczestnikom około 20 godzin profesjonalnych wykładów na tematy związane z gazem, energetyką, podstawami przepisów technicznych.

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa sprzętu i technologii stosowanych w gazownictwie. Zaprezentuje się na niej około 45 lokalnych i zagranicznych wystawców, głównie producentów i dystrybutorów.

Kontakt

Zarejestruj się online: https://susret.hsup.hr/en/registration-of-participants/
Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://susret.hsup.hr/ oraz pod nr telefonu telefonicznie: +385 (0) 6189-590 / 593


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy