Gazterm 2018 - gazomobilność wg PGNiG

Piotr Złoty
źródło: relacja własna
Dodany: 11.05.2018

 
Drugiego dnia, odbywającej się w Międzydrojach, XXI edycji konferencji Gazterm, którego gospodarzem było PGNiG dyskutowano m.in. na tematy związane z zastosowaniem gazu ziemnego w transporcie, szczególnie miejskim, do którego paliwo to znakomicie się nadaje.

 
Henryk Mucha prezes PGNiG Obrot detalicznyfot. CNG-LNG.plWystąpienie Henryka Muchy, prezesa PGNiG Obrót detaliczny

Gospodarzem drugiego dnia konferencji Gazterm 2018 było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Zatem głównym tematem poruszanym tego dnia była gazomobilność - termin stworzony na wzór elektromobilności, który wg PGNiG Obrót Detaliczny jest jej uzupełnieniem, szczególnie w początkowym okresie, kiedy pojazdy elektryczne i infrastruktura dopiero się upowszechniają.

Gazomobilność jest już w pełni dojrzałą technologią oferującą gotowe rozwiązania układów zasilania paliwami metanowymi do pojazdów oraz infrastrukturę do ich tankowania.

Obrady rozpoczęło wystąpienie gospodarza i partnera drugiego dnia konferencji Gazterm 2018, prezesa PGNiG Obrót Detaliczny Henryka Muchy. Wymienił on wiele zalet zastosowania gazu ziemnego nie tylko w transporcie, a przy okazji pochwalił się osiągnięciami firmy w zakresie pozyskiwania nowych klientów w obszarze sprężonego gazu ziemnego (CNG), który jest podstawowym paliwem gazomobilności w miejskim wykonaniu.

W początkowej części wystąpienia prezes Mucha odniósł się do rynku europejskiego na tle historycznych trendów geopolitycznych w naszej części kontynentu.

Henryk Mucha

prezes PGNiG Obrót Detaliczny

Jesteśmy w Międzyzdrojach. 10 km stąd w Świnoujściu dwa lata temu uruchomiono największą polską inwestycję gazową jaką jest Terminal LNG. W sposób realny dywersyfikuje on kierunki dostarczania gazu do naszego kraju. Z drugiej strony, 60 km stąd, po niemieckiej stronie w miejscowości Lubmin kilka dni temu rozpoczęto nad budową terminalu, do którego dostarczany będzie gaz rurociągiem Nord Stream 2. Mamy więc tutaj dwie konkurujące ze sobą koncepcje, które walczą o rynek gazu w tej części Europy. A jest on bardzo atrakcyjny. Jak powiedział prezes Piotr Woźniak te koncepcje tworzą kraje, które bardzo wyraźnie się rozwijają gospodarczo i dla których istnieją stabilne perspektywy wzrostu popytu na gaz na następne lata. Ta sytuacja wpisuje się w wielowiekowy trend kiedy nad Bałtykiem, w rejonie ujścia Odry krzyżowały się szlaki handlowe północ-południe i wschód-zachód. Koncepcja ta jest także zgodna z ideą marszałka Piłsudskiego, który ponad 100 lat temu próbował zainicjować ten sposób myślenia, dla którego naturalnym kierunkiem była współpraca gospodarcza pomiędzy państwami rejonu Bałtyku, Morza Czarnego i Adriatyku.

Prezes PGNiG Obrót Detaliczny odniósł się także do obecnej sytuacji na rynku gazu w Europie, która jest bardzo atrakcyjnym rynkiem dla dostawców gazu ziemnego. Nie zmienia to jednak faktu, że prowadzenie biznesu w tej branży musi polegać na rozumieniu potrzeb klientów, co PGNiG od dłuższego czasu czyni.

Henryk Mucha

prezes PGNiG Obrót Detaliczny

Konsumpcja gazu ziemnego w Unii Europejskiej rośnie. W 2015 r. o 4%, w 2016 r. o 7% natomiast w 2017 r. o 6%. Produkcja gazu na kontynencie spada. Pojawiają się nowe kierunki dostaw. Mamy do czynienia z dalszym wzrostem zależności Unii Europejskiej od importu. Wszystko składa się na nasze otoczenie biznesowe, które jest coraz bardziej wymagające zaś cena surowca w procesie produkcyjnym ma istotny wpływ na konkurencyjność naszych klientów. PGNiG Obrót Detaliczny postrzega bezpieczeństwo gazowe z perspektywy właśnie potrzeb naszych klientów. Biznes zawsze robią ludzie z ludźmi dlatego jesteśmy partnerem dla naszych odbiorców i staramy się umożliwiać im pozyskiwanie surowca na warunkach nie gorszych niż ich konkurenci na terenie Unii Europejskiej. W tym kontekście zróżnicowanie kierunków dostaw tworzą sumę wartości dla naszych klientów, pozwalając osiągnąć dla nich cel główny czyli zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego rozumianego przez pewność dostaw i konkurencyjne ceny.

Henryk Mucha wielokrotnie podkreślał także to, że działalność PGNiG bardzo się zmieniła. Jest to pochodną wolnego rynku, na którym konkurują różne podmioty oferujące gaz ziemny.

Henryk Mucha

prezes PGNiG Obrót Detaliczny

Pozyskiwanie rosnącego rynku oraz konieczność sprostania potrzebom konkurencyjnym powoduje, że PGNiG się zmienia. Rynek jest więc dla naszych zmian najważniejszym sojusznikiem. Potencjał tego rynku jest olbrzymi. Zgazyfikowanych jest 1500 z 2479 gmin, co pokazuje jak wiele jest jeszcze do zrobienia.

W drugiej części swego wystąpienia prezes Mucha wypowiedział się na temat skroplonego gazu ziemnego (LNG), który jest dla spółki PGNiG Obrót Detaliczny bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju firmy.

Henryk Mucha

prezes PGNiG Obrót Detaliczny

Dostrzegamy znaczący potencjał w obszarze LNG i staramy się go rozwijać. Większość projektów, które zrealizowaliśmy to projekty dedykowane dla klientów strategicznych i kluczowych. W najbliższych miesiącach chcielibyśmy aby z LNG mogli korzystać także mieszkańcy domów jednorodzinnych, właściciele małych gospodarstw rolnych czy tez małe i średnie zakłady produkcyjne zwłaszcza w tych częściach Polski gdzie gazu sieciowego nie ma. Naszą ambicją jest popularyzowanie rozwiązań opartych o kogenerację rozproszoną wspartych ekologicznym transportem nie tylko kolejowym ale także wodnym.

Równie ważny w obszarze LNG jest segment bunkrowania statków ponieważ skroplony gaz ziemny staje się coraz bardziej popularnym paliwem żeglugowym, które rokuje duże szanse na dynamiczny rozwój w ciągu najbliższych lat.

Henryk Mucha

prezes PGNiG Obrót Detaliczny

Dosłownie kilkanaście dni temu podpisaliśmy umowę z Grupą Lotos, której celem jest bunkrowanie statków na terenie portów w Gdańsku i Gdyni. Od 2016 r. zrealizowaliśmy ponad 30 takich bunkrowań. 1 mln metrów sześciennych gazu ziemnego - to niewiele ale to pokazuje, że staramy się zwracać uwagę na te rynki, które mają swój określony potencjał i ten potencjał wykorzystywać.

PGNiG z sukcesami upowszechnia sprężony gaz ziemny (CNG) w przedsiębiorstwach obsługujących miejski transport publiczny. Prezes wymienił najważniejsze kontrakty podpisane w 2017 r., które są wynikiem wytężonej pracy firmy starającej się budować świadomość potencjalnych odbiorców gazu ziemnego jako paliwa silnikowego.

Henryk Mucha

prezes PGNiG Obrót Detaliczny

W 2017 r. obszar CNG był szczególnie istotny. W 2016 r. zaczęliśmy współprace z Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej, co po niespełna roku przyniosło pierwsze efekty. Aneks do umowy z MPK Rzeszów w efekcie którego miasto zdeklarowało zakup 40 autobusów gazowych, strategiczna współpraca z firmą Autosan, której pierwszym efektem było podpisanie umowy z miastem Sanok, miasto Tarnów i zakup 20 autobusów gazowych, list intencyjny i jasna deklaracja PKM Tychy o zakupie kolejnych 70 autobusów i chyba nasz największy aglomeracyjny sukces na dostawę 54 mln m³ gazu w okresie 10 lat dla 110 autobusów gazowych w Miejskich Zakładach Autobusowych w Warszawie. Przyjęcie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, a w efekcie obniżenie podatku akcyzowego na gaz CNG i LNG do poziomu zero z pewnością spowoduje, że w 2018 r. do grona naszych klientów dołączą kolejne duże aglomeracje.

W końcowej części prezes Henryk Mucha odniósł się do tematyki kolejnego z paneli tematycznych drugiego dnia konferencji Gazterm 2018 czyli smogu i roli gazu ziemnego w jego ograniczaniu oraz reakcji PGNiG na zjawiska występujące na rynku gazu w Polsce.

Henryk Mucha

prezes PGNiG Obrót Detaliczny

Na początku kwietnia 2018 r. uruchomiliśmy kampanię sprzedażową, której celem jest wsparcie decyzji o zmianie dotychczasowego ogrzewania na ogrzewanie gazowe. Od 2 maja 2018 r. przyjmujemy wnioski i przyznam szczerze, dysponując bieżącymi danymi, że zainteresowanie jest bardzo duże. To pokazuje, że się zmieniamy, że szukamy szans, działamy z pełną determinacją i konsekwencją, bo to w biznesie jest niezwykle istotne.
Pod koniec 2017 r. 136 tys. klientów zmieniło sprzedawcę gazu. To pokazuje, że wolny rynek jest faktem, a monopol PGNiG to już przeszłość. Zapewniam Państwa, że wyciągamy z tego wnioski.

Panel dyskusyjny dotyczący gazomobilności na Gazterm 2018fot. CNG-LNG.plPanel dyskusyjny dotyczący gazomobilności na Gazterm 2018 z udziałem wiceprezesa PGNiG OD Marcina Szczudło

Po wystąpieniu prezesa Henryka Muchy odbył się panel dyskusyjny dotyczący gazomobilności, który moderował prof. dr hab. inż. Andrzej Janusz Osiadacz z Politechniki Warszawskiej.

Jednym z panelistów był wiceprezes PGNiG Marcin Szczudło, który w odpowiedzi na pytanie moderatora na temat planów odnośnie budowy stacji CNG w Polsce odniósł się także do obecnej sytuacji na polskim rynku i przyczyn takiego stanu rzeczy oraz zaprezentował konkretne plany, które mają na celu pobudzenie rozwoju sektora CNG w Polsce.

Jednym z instrumentów mających na celu ożywienie sektora paliw alternatywnych, w tym także metanowych jest Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT).

Marcin Szczudło

wiceprezes PGNIG Obrót Detaliczny, odpowiedzialny za obszar CNG/LNG

Na początku rozwoju sektora CNG, kiedy spółki komunikacyjne zaczęły kupować tabor gazowy dosyć szybko objęto to paliwo akcyzą i z pierwotnej opłacalności w stosunku do diesli na poziomie ponad 30% zmieniła się ona na 10%. Zatem nie dość, że nie było wsparcia to jeszcze w dodatku okazało się, że są bariery. Planowane zatem w 2018 r. zniesienie akcyzy na CNG i LNG to ważny krok do tego żeby ten rynek się rozwijał.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych wskazuje konkretne działania, natomiast projekt, który właśnie trafił do sejmu i dotyczy Funduszu Niskoemisyjnego Transportu zapewnia środki na realizację tych założeń.

Podmiotem odpowiedzialnym za rozwój sieci stacji CNG w Polsce w myśl Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest Polska Spółka Gazownictwa (PSG), której wiceprezes Wioletta Czemiel-Grzybowska odniosła się do tych nowych dla firmy obowiązków i przekazała informacje o harmonogramie prac oraz prowadzonych właśnie czynnościach mających w efekcie doprowadzić do powstania 70 stacji CNG do 2020 r.

Wioletta Czemiel-Grzybowska

wiceprezes Polskiej Spółki Gazownictwa

Ustawa wskazuje, że powinniśmy się skupić na aglomeracjach, w których liczba mieszkańców przekracza 100 tys., gdzie jest co najmniej 60 tys. samochodów i jednocześnie musi być spełniony trzeci warunek, czyli na 1000 mieszkańców ma być co najmniej 400 samochodów. Identyfikujemy te miejsca. Liczymy, że nasza propozycja posadowienia tych stacji, która zostanie złożona do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do 22 sierpnia 2018 r. zostanie potwierdzona i będziemy mogli wywiązać się z obowiązku ustawowego wybudowania 70 stacji CNG do 2020 r., później kolejnych 32 do końca 2025 r. Do 2025 r. powstanie także 14 stacji LNG. Ministerstwo Energii szacuje, że na stacje CNG trzeba będzie wydać około 156 mln zł a na obiekty LNG - 32 mln zł. Budowa tej infrastruktury przyniesie dla Grupy Kapitałowej PGNiG wolumen na poziomie około 92 mln m³ gazu do 2025 r. mając na uwadze, że jest to dopiero czas rozwoju.

Gazomobilność to także niższe koszty eksploatacji autobusów. To bardzo ważny czynnik dla samorządowych spółek komunikacyjnych, co podkreślał w jednej z wypowiedzi prezes Szczudło. Koszty te będą jeszcze niższe po obniżeniu akcyzy.

Marcin Szczudło

wiceprezes PGNIG Obrót Detaliczny, odpowiedzialny za obszar CNG/LNG

Cena autobusu gazowego jest wyższa o około 12-15% od dieslowskiego. Nie jest to zatem różnica duża, tym bardziej, że paliwo jest 10% tańsze. Do tego dojdzie obniżenie akcyzy i wsparcie ze strony państwa poprzez Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT). Każda gmina i tak musi wymieniać flotę autobusów. Dla samorządów tańszy będzie zakup autobusów gazowych z dofinansowaniem z FNT niż zakup ze środków własnych autobusu dieslowskiego.

Zawsze podkreślamy, że gazomobilność jest uzupełnieniem elektromobilności ale trzeba wziąć pod uwagę ceny pojazdów. Gazowiec jest o 15% droższy, podczas gdy autobus elektryczny to koszt około 2-krotnie wyższy w stosunku do odmiany dieslowskiej. Z pewnością uwzględni to każdy zarząd spółki komunikacyjnej, który musi dbać o wynik finansowy firmy.

Mobilne stanowisko do legalizacji przepływomierzy LNGfot. CNG-LNG.plW kuluarach konferencji Gazterm 2018 kilka firm miało swoje stoiska. Na jednym z nich zaprezentowano mobilne stanowisko do legalizacji przepływomierzy LNG

Podsumowując dyskusję o gazomobilności prof. Osiadacz stwierdził, że jej rozwój jest silnie związany z rozwojem sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, która już teraz w niektórych rejonach pracuje na skraju swych możliwości i nie pozwala na podłączanie większych odbiorców. Z tego powodu PSG będzie musiała w 2018 r. postawić 10 stacji regazyfikacji LNG, które pokryją zwiększające się zapotrzebowanie na gaz ziemny oraz umożliwią dostawy tego paliwa na terenach pozbawionych sieci gazowej.

Jak widać rozbudowa sieci stacji CNG wcale nie będzie taka prosta ale liczymy na to, że biznes ten zacznie się rozpędzać. Można zauważyć to już teraz ale z pewnością to dopiero początek rozwoju branży paliw metanowych na polskim rynku, na którym jest jeszcze wiele obszarów transportu, w których z powodzeniem sprawdzi się koncepcja gazomobilności.


Good Przydatny artykuł (4)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy