Gazterm 2018 - XXI edycja konferencji

studio 4u
źródło: studio 4u
Dodany: 09.03.2018
Informacja producenta

 
XXI Konferencja Gazterm odbędzie się w Międzyzdrojach w dniach 7-9 maja 2018 r. W środowisku gazowniczym jest ona uznawana jako wydarzenie prestiżowe, jedno z najważniejszych forów wymiany doświadczeń użytkowników rynku gazu, ciepła i energii elektrycznej, miejsce prezentacji najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych branży energetycznej.

 

Od ponad 20 lat gościmy specjalistów i przedstawicieli branży gazowniczej, ciepłowniczej i energetycznej, przedstawicieli środowisk naukowych oraz producentów urządzeń dla gazownictwa i energetyki.

Ubiegłoroczna XX Konferencja Gazterm zgromadziła ponad 400 uczestników, przygotowano i wygłoszono ponad 20 referatów i prezentacji dotyczących zagadnień bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych, znaczenia i roli giełdy gazu, przebiegu procesu liberalizacji rynku gazu oraz nowych strategii prokonsumenckich.

Gazterm 2017fot. studio 4uGazterm 2017

W roku 2017 polskie gazownictwo wkroczyło w okres realizacji strategicznych celów: pierwsza dostawa spotowa amerykańskiego gazu odebrana w terminalu LNG w Świnoujściu, pierwszy średnioterminowy kontrakt na dostawy gazu skroplonego do Polski oraz jednoznaczna deklaracja współpracy energetycznej między USA a Polską.

Równolegle do tych wydarzeń rozwija się regionalna inicjatywa współpracy państw Trójmorza, której jednym z priorytetów jest budowa połączeń gazowych na osi Północ-Południe. To bez wątpienia jakościowe zmiany jakim podlega polski rynek gazu. Pozwalają one na układanie pozytywnych scenariuszy rozwoju dla polskiego i regionalnego rynku gazu ziemnego.

Na konferencji Gazterm 2018 chcemy, w międzynarodowym gronie menadżerów i ekspertów, przedyskutować i ocenić warunki rozwoju i perspektywy współpracy gazowej między Stanami Zjednoczonymi a państwami Trójmorza.

Uważamy, że jest to kwestia o strategicznym zaznaczeniu dla obu stron, która jednak wymaga głębszego wzajemnego poznania oraz zrozumienia uwarunkowań i modeli w jakich funkcjonują rynki gazu po obu stronach Atlantyku.

Właśnie tym wyzwaniom poświęcona zostanie XXI edycja Konferencji Gazterm 2018 pod hasłem „Stan i perspektywy współpracy gazowej USA - Trójmorze”.

Do udziału w Konferencji zaprosimy również uczestników z europejskiego i amerykańskiego rynku gazu, dzięki czemu Gazterm 2018 zyska międzynarodowy charakter.

Tematyka i problematyka XXI Konferencji Gazterm 2018:

Tematy międzynarodowe

 • Strategia energetyczna USA
 • Światowy rynek LNG
 • Potencjał eksportowy amerykańskiego LNG
 • Hurtowy handel gazem w USA, huby gazowe a giełdy towarowe
 • Stan i rozwój infrastruktury LNG w USA
 • Miejsce gazu ziemnego w regionalnej inicjatywie współpracy państw Trójmorza
 • Potencjał rynków gazu obszaru Trójmorza
 • Perspektywy integracji rynków państw Trójmorza - kluczowe inwestycje infrastrukturalne
 • Czy powstanie rynek podziemnych magazynów gazu w regionie Trójmorza?
 • Brama Północna - stan realizacji projektu
Gazterm 2017fot. studio 4uGazterm 2017

Tematy krajowe

 • Znaczenie rynku detalicznego dla rozwoju gazownictwa w Polsce
 • Nowe strategie marketingowe na rynku detalicznym gazu
 • CNG i LNG - koła zamachowe rozwoju rynku detalicznego gazu?
 • „Gazomobilność” - aspekt regulacyjny
 • Walka ze smogiem - szansa dla gazu ziemnego?
 • Rola gazu ziemnego w polityce energetycznej Polski
 • Perspektywy energetyki gazowej w Polsce
 • 5 lat polskiej giełdy gazu i perspektywy dalszego jej rozwoju

Przygotowując tematykę Konferencji, kładziemy duży nacisk również na zagadnienia związane z ochroną środowiska i wykorzystaniem gazu ziemnego, jako najbardziej ekologicznego paliwa stosowanego w energetyce.

Jako organizatorzy planujemy podjąć wszelkie starania zmierzające do utrzymania wysokiej rangi Konferencji Gazterm, co rozumiemy głównie jako zapewnienie uczestnikom najwyższego poziomu usług związanych z jej przebiegiem oraz wysokiego poziomu merytorycznego, który zapewnia Partner Merytoryczny Konferencji - Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej Konferencji. W tym roku będzie to już XXI edycja, która na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń w branży energetycznej. Aktualne informacje o Konferencji są dostępne na naszej stronie internetowej www.gazterm.pl.

Partnerem medialnym XXI Konferencji Gazterm 2018 jest portal CNG-LNG.pl.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie