Gazowe śmieciarki dla Warszawy

Piotr Złoty
źródło: MPO Warszawa
Dodany: 10.09.2012

 
MPO Warszawa ogłosiło przetarg na dostawę nowych pojazdów, w tym samochodów do zbiórki odpadów stałych, tzw. śmieciarek, napędzanych gazem ziemnym. Oprócz 27 takich samochodów przetarg obejmuje także śmieciarkę wyposażoną w myjkę oraz śmieciarkę do opróżniania pojemników KP-7 (duże pojemniki, najczęściej stojące w rejonie targowisk i innych miejsc, w których powstaje duża ilość odpadów).

 
REKLAMA

Decyzja jest wynikiem analiz ekonomicznych MPO i chęci podążania za trendami światowymi zgodnymi z wymaganiami środowiskowymi, tym bardziej, że w 2014 r. zacznie obowiązywać norma Euro 6.

Mercedes Benz Econic NGTfot. MercedesPodwozie 3-osiowe z ostatnią osią skrętną bardzo poprawia zwrotność pojazdu

Analizy ekonomiczne i testy pojazdów zasilanych gazem ziemnym potwierdziły znaczne oszczędności możliwe do uzyskania w wyniku eksploatacji taboru zasilanego gazem ziemnym oraz wykazały, że użytkowanie takich samochodów nie odbiega od użytkowania pojazdów napędzanych silnikami o zapłonie samoczynnym. Dodatkowo silniki gazowe charakteryzują się znacznie łatwiejszym i pewnym rozruchem w okresie zimowym.

Wszystkie obecnie oferowane na rynku pojazdy zasilane CNG mogą być z powodzeniem zasilane biogazem. W związku z tym MPO rozważa w przyszłości możliwość budowy własnej biogazowni i wykorzystywanie biogazu do zasilania samochodów, co pozwoli na dalsze obniżenie kosztów eksploatacji.

Według informacji uzyskanych w MPO Warszawa na obecnym etapie procedury zakupowej nie będą angażowane środki pomocowe z UE, choć w przyszłości władze przedsiębiorstwa nie wykluczają takiej możliwości.

Przetarg odbywa się z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, a ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynika, że muszą to być pojazdy 3-osiowe (4x2/4) z ostatnią osią skrętną ułatwiającą manewrowanie w warunkach ciasnej, miejskiej zabudowy. Dopuszczalna masa całkowita pojazdów jest określona na 26 t, co wynika z 3-osiowego układu jezdnego.

Układ napędowy pojazdów musi być wyposażony w silnik o mocy minimum 250 KM, zasilany gazem ziemnym, spełniający wymagania normy EEV oraz automatyczną skrzynię przekładniową. Gaz ziemny ma być magazynowany w zbiornikach, zapewniających zapas paliwa na minimum 200 km przebiegu. Kabina śmieciarek ma być obniżona, co ułatwia zajmowanie miejsc przez kierowcę i ładowaczy.

W zakresie parametrów śmieciarki określono jej maksymalną pojemność (21 m3) oraz konstrukcję. Wybrano zabudowę o starszej konstrukcji, która pomimo swych wad (cięższa i bardziej podatna korozję) jest jednak znacznie tańsza w naprawie.

Scania serii P z kabiną typu Low Entryfot. ScaniaScania z kabiną niskowejściową

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia określono także parametry pożądane, za które oferent otrzymuje dodatkowe punkty w procedurze przetargowej. Wśród tych parametrów wymieniono np. kabinę kierowcy Low Entry (niskowejściową, zapewniającą bardzo łatwe wejście, podobnie jak w autobusie niskopodłogowym) oraz kompozytowe zbiorniki gazu ziemnego o znacznie niższej w stosunku do stalowych masie.

Biorąc pod uwagę specyfikację układu napędowego, kabiny, zastosowanych butli trochę dziwnym wydaje się stosowanie starszego typu, znacznie cięższej, zabudowy, lecz argumentacja o tańszej i łatwiejszej naprawie jest z pewnością sensowna.

Dotychczas w Warszawie eksploatuje się niewiele pojazdów zasilanych gazem ziemnym tej wielkości. Z naszej wiedzy wynika, że jest to jedna śmieciarka na bazie Mercedesa Econic użytkowana przez firmę Byś. Pojazd jest tankowany na jedynej stacji sprężania gazu ziemnego w Warszawie przy ulicy Prądzyńskiego. Bazę MPO dzieli od tej stacji odległość około 3 km, zatem nowe pojazdy MPO będą tam tankowane, ale najwcześniej w 2013 r, ponieważ dostawy będą realizowane w latach 2013-2014. W miarę rozwoju floty gazowych pojazdów komunalnych MPO rozważy budowę własnej stacji tankowania.


Good Przydatny artykuł (9)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy