BioMaster - biometan w transporcie

Wojciech Mackiewicz
źródło: BioMaster
Dodany: 30.10.2013

 
W ramach europejskiego projektu BioMaster, promującego praktyczne zastosowanie biometanu w transporcie, w Krakowie odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone tej tematyce. Promowanie biometanu, likwidowanie prawnych i finansowych barier w popularyzacji tego paliwa to podstawowe cele przyświecające Interesariuszom Sieci Projektu BioMaster.

 
BioMetan logofot. BioMasterLogo Projektu BioMaster

30 października w Krakowie odbędzie się VI spotkanie podmiotów zaangażowanych w projekt. W trakcie spotkania omówione zostaną osiągnięcia projektu BioMaster. Przedstawione zostaną również ekonomiczne i ekologiczne aspekty zastosowania metanu jako paliwa trakcyjnego. Dobre praktyki, ciekawe inwestycje staną się tematem prezentacji poświęconej praktycznemu zastosowaniu CNG w przedsiębiorstwach.
Uczestnicy spotkania zajmą się także problematyką wytwarzania biometanu oraz biogazowniami, które przyczynić się mogą do efektywniejszej gospodarki odpadami.
Jednym z tematów będzie również gazodiesel jako jeden ze sposobów na rozwój branży CNG. Temat ten omawiany będzie przez portal gazeo.pl, które objęło spotkanie patronatem medialnym.
W projekt zaangażowana jest m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa i Przemysłowy Instytut Motoryzacji z Warszawy.

Spotkanie Interesariuszy Projektu BioMaster odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, 30 paździrnika o godz.10.00. 

Więcej informacji o międzynarodowym projekcie w pliku pdf BioMaster


Good Przydatny artykuł (3)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy
Ustawienia plików cookie