Baltic Pipe coraz bliżej budowy

GAZ-SYSTEM
źródło: GAZ-SYSTEM
Dodany: 09.01.2020
Informacja producenta

 
9 stycznia 2020 r. GAZ-SYSTEM podpisał umowę z firmą EUROPIPE GmbH na dostawę rur dla podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe, który zostanie ułożony na dnie Morza Bałtyckiego. Spółka odebrała także dokumentację projektową na wykonanie tego gazociągu. To kolejne istotne kamienie milowe inwestycji terminowo zrealizowane przez spółkę.

 
REKLAMA

Piotr Naimski

Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

GAZ-SYSTEM jest gwarantem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju w obszarze gazu ziemnego. Realizacja Baltic Pipe umożliwi sprowadzanie od października 2022 r. do Polski zwiększonych do 10 mld m³ ilości gazu ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Jest to ważne nie tylko dla Polski, ale także dla całej Unii Europejskiej, stwarza bowiem możliwości powstania konkurencyjnego rynku gazu w tej części Europy. Podpisana dzisiaj przez GAZ-SYSTEM umowa na dostawę rur do budowy gazociągu podmorskiego stanowi istotny element tego procesu.

W ramach podpisanego kontraktu firma EUROPIPE GmbH dostarczy rury o średnicy nominalnej 900 mm, które będą wykonane w  odcinkach o długości nominalnej 12,2 m.  Umowa obejmuje również rury o tej samej średnicy na krótki odcinek lądowy gazociągu do terminala odbiorczego. Zapewni również wszystkie uwzględnione w projekcie powłoki ochronne, które z jednej strony zabezpieczą gazociąg, a z drugiej zminimalizują jego oddziaływanie na otoczenie oraz środowisko naturalne.

Tomasz Stępień

Prezes GAZ-SYSTEM

Baltic Pipe jest na finiszu działań poprzedzających rozpoczęcie układania podmorskiej części gazociągu. Zakontraktowaliśmy dostawy najważniejszych materiałów i prowadzimy proces wyboru wykonawców prac budowlano-montażowych. Uzyskiwanie decyzji na budowę gazociągu jest również w zaawansowanej fazie. GAZ-SYSTEM otrzymał już komplet pozwoleń w Danii, a w Szwecji i w Polsce ten etap inwestycji zbliża się ku końcowi. Zgodnie z zapowiedziami w tym roku rozpoczniemy budowę części łączącej Polskę z Danią.

Grubość stalowej ścianki gazociągu będzie wynosiła od 20,6 mm do 23,8 mm. Gazociąg będzie też pokryty specjalną powłoką antykorozyjną o grubości 4.2 mm, która zabezpieczy go w czasie eksploatacji na dnie morza. Rurociąg  zostanie także zabezpieczony warstwą betonu o grubości 60-110 mm. Kontrakt obejmuje również tymczasowe magazynowanie wyprodukowanych rur oraz ich transport do miejsca odbioru przez wykonawcę robót budowlano-montażowych.

Podpisanie umowy pomiędzy GAZ-SYSTEM a EUROPIPE na dostawy rur dla podmorskiej części Baltic Pipefot. GAZ-SYTEMPiotr Naimski (Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej), Tomasz Stępień (prezes GAZ-SYSTEM), Dr.-Ing. Andreas Liessem (dyrektor ds. technicznych EUROPIPE) i Dr. Falko Schröter (dyrektor ds. handlowych EUROPIPE)

GAZ-SYSTEM odebrał również projekt wykonawczy, który szczegółowo określa sposób ułożenia rurociągu na dnie morskim oraz odcinka łączącego rurociąg podmorski ze stacją zaworową. Zawiera też m.in. raporty z przeprowadzonych analiz dotyczących zabezpieczenia rurociągu i jego stabilności na dnie Bałtyku.

W ramach opracowywania projektu wykonawczego wykorzystano również:

  • wyniki kompleksowej rocznej kampanii badań środowiska obejmującej całą trasę gazociągu. Posłużyły one też do przygotowania raportu oddziaływania na środowisko;
  • wyniki szczegółowego badania dna morskiego dla korytarza, w którym będzie układany rurociąg podmorski;
  • wyniki analizy ilościowej ryzyka oraz analiz ryzyka dla etapu budowy, a także dla fazy operacyjnej, aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa rurociągu podmorskiego w trakcie jego budowy oraz użytkowania.

Tak kompleksowo wykonany projekt umożliwia spełnienie wymogów bezpieczeństwa gazociągu podmorskiego oraz rozpoczęcie prac przygotowawczych do układania rurociągu.

Dofinansowanie z UE

W styczniu 2019 r. Komisja Europejska przyznała projektowi Baltic Pipe dofinansowanie w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility – CEF) na prace budowlane w maksymalnej wysokości blisko 215 mln euro. W latach 2017/2018 wsparciem objęto natomiast realizację prac projektowych w maksymalnej wysokości około 51,45 mln euro. Z kolei w ramach konkursu w 2015 r. inwestycja ta otrzymała dofinansowanie w maksymalnej wysokości 400 tys. euro na realizację studium wykonalności. Łączna kwota przyznanego dotychczas unijnego wsparcia dla Baltic Pipe wynosi maksymalnie 266,8 mln euro.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy