Baltic Pipe z kolejną decyzją środowiskową

GAZ-SYSTEM
źródło: GAZ-SYSTEM
Dodany: 29.11.2019
Informacja producenta

 
25 listopada 2019 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie wydała decyzję środowiskową dla gazociągu podmorskiego wchodzącego w skład projektu Baltic Pipe, zlokalizowanego w polskiej części Morza Bałtyckiego. Miejsce wyjścia gazociągu na ląd będzie w rejonie miejscowości Niechorze i Pogorzelica w gminie Rewal.

 
REKLAMA

Piotr Naimski

Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej

Ta decyzja to kolejny krok na drodze do uzyskania przez Polskę niezależności w zakresie dostaw gazu. Proces pozwoleniowy dla całego projektu Baltic Pipe jest już na ukończeniu. Równolegle trwa procedura wyboru wykonawcy prac budowlanych, GAZ-SYSTEM zakończy ją na początku przyszłego roku.

Na potrzeby wydania decyzji środowiskowej został przygotowany raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w którym uwzględniono wyniki wielomiesięcznych, szczegółowych badań środowiskowych, geofizycznych i geotechnicznych. Przedstawiony w decyzji wybór miejsca wyjścia gazociągu podmorskiego w lokalizacji Niechorze-Pogorzelica był wariantem rekomendowanym przez firmę Ramboll Danmark A/S, która odpowiada za projekt gazociągu. Badania prowadzone były jednak nie tylko dla tej lokalizacji, ale także dla wariantu alternatywnego w miejscowości Rogowo.

Tomasz Stępień

Prezes GAZ-SYSTEM

Proces uzyskiwania pozwoleń administracyjnych dla projektu Baltic Pipe przebiega zgodnie z przyjętym planem. Dziś została wydana decyzja środowiskowa dla morskiej części Baltic Pipe w Polsce, która znacząco przybliża nas do rozpoczęcia fazy budowlanej. Przed nami jest jeszcze decyzja lokalizacyjna i pozwolenie na budowę dla gazociągu zlokalizowanego w polskiej części Morza Bałtyckiego.

Pozwolenie wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie obejmuje trzy elementy:

  1. stację zaworową, która powstanie w rejonie miejscowości Niechorze i Pogorzelica (gmina Rewal),
  2. odcinek kończący gazociąg podmorski w rejonie plaż w Niechorzu i Pogorzelicy, który przebiegać będzie w podziemnym tunelu, dzięki czemu nie będzie ingerencji w plażę i wydmy,
  3. gazociąg ułożony na dnie Morza Bałtyckiego w polskich obszarach morskich o łącznej długości około 56 km.

    Warto wiedzieć

    Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu. Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m³ gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m³ surowca z Polski do Danii. Przewidywana faza prac budowlanych rozpocznie się w 2020 r. Dzięki niemu od października 2022 r. będzie można sprowadzać gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.
    Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy pomiędzy polskim operatorem gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM a duńskim operatorem systemu przesyłowego gazu i energii Energinet.

Tym samym wydana właśnie decyzja środowiskowa wskazuje, że realizowanym wariantem projektowym Baltic Pipe dla wyjścia gazociągu podmorskiego będzie Niechorze – Pogorzelica.

Ze względu na międzynarodowy charakter projektu, przygotowana została również transgraniczna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wskazująca w jakim stopniu działania prowadzone w każdym z krajów mogą oddziaływać na państwa sąsiednie. Projekt podlegał więc zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, wynikającymi z konwencji Espoo, konsultacjom społecznym, które finalnie zostały zakończone w październiku 2019 r. Przeprowadzono również szereg otwartych spotkań informacyjnych, w których mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani.

Otrzymane zezwolenie w Polsce jest drugim z trzech niezbędnych do pozyskania pozwoleń środowiskowych na realizację gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego. Pierwszą decyzję, obejmującą obszary morskie Danii, GAZ-SYSTEM uzyskał 25 października 2019 r. Natomiast pozwolenie dla odcinka, który powstanie w szwedzkich obszarach morskich spodziewane jest w pierwszym kwartale 2020 roku.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy