Pozwolenie na budowę Baltic Pipe w duńskiej strefie

GAZ-SYSTEM
źródło: GAZ-SYSTEM
Dodany: 25.10.2019
Informacja producenta

 
Rząd Danii zgodził się na budowę gazociągu, który zostanie ułożony w duńskiej części Morza Bałtyckiego. Zezwolenie na budowę zostało wydane przez Ministra Energii i Klimatu 25 października 2019 r. W ten sposób został wykonany kolejny kamień milowy w projekcie Baltic Pipe.

 
REKLAMA

Tomasz Stępień

prezes GAZ-SYSTEM

Zgoda duńskiego rządu na budowę podmorskiego odcinka Baltic Pipe to kluczowy element w realizacji projektu. Jest to pozwolenie na budowę  zintegrowane  z decyzją środowiskową, dotyczące obszaru morskiego. GAZ-SYSTEM zaplanował w dokumentacji szereg rozwiązań technologicznych minimalizujących wpływ gazociągu na otoczenie. W zakresie  procesu realizacyjnego obecnie trwa proces wyboru dostawcy rur i wyboru wykonawcy robót budowlanych.

Wydane zezwolenie obejmuje oba odcinki gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego znajdujące się na obszarze morskim Danii. Jeden od linii brzegowej nad Zatoką Faxe do granicy szwedzkiego obszaru morskiego, a drugi od szwedzkiego obszaru morskiego, przez obszar morski Danii wokół wyspy Bornholm, aż do obszaru morskiego Polski. Łącznie gazociąg na obu odcinkach będzie miał ok. 133 kilometrów.

Warto wiedzieć

Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu. Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m³ gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m³ surowca z Polski do Danii. Przewidywana faza prac budowlanych rozpocznie się w 2020 r. Dzięki niemu od października 2022 r. będzie można sprowadzać gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy pomiędzy polskim operatorem gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM a duńskim operatorem systemu przesyłowego gazu i energii Energinet. Więcej informacji na temat Baltic Pipe znajduje się na stronie internetowej projektu.

Zgoda na ułożenie gazociągu w Danii została wydana m.in. na podstawie przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, która była poddana krajowym konsultacjom publicznym. Ze względu na swój międzynarodowy charakter, projekt jest także objęty konwencją z Espoo, która zakłada uwzględnianie w procesie wydawania decyzji także innych krajów, na które projekt mógłby potencjalnie oddziaływać. Związane z tym faktem konsultacje międzynarodowe trwały do października tego roku.

Decyzja środowiskowa dla wyjścia gazociągu na ląd w Danii została wydana 12 lipca 2019 r.  W rejonie brzegu morskiego Danii  zdecydowano się umieścić gazociąg w tunelu, o długości około 1000 metrów, przechodzącym pod plażą oraz klifem. Zarówno drążenie tunelu, jak i samo układanie gazociągu, a potem jego eksploatacja, odbędą się  bez naruszania cennych przyrodniczo terenów.

Otrzymanie zezwolenia w Danii jest pierwszym z trzech etapów uzyskiwania wszystkich wymaganych pozwoleń dla gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego. Jeszcze w tym roku spodziewane jest uzyskanie decyzji środowiskowej dotyczącej tego elementu inwestycji w polskich obszarach morskich i obejmującego również wyjście gazociągu na ląd. W międzyczasie planowane jest także uzyskanie stosownego zezwolenia w Szwecji, analogicznego do pozwolenia wydanego w Danii.

Wraz z zatwierdzeniem przez Danię podmorskiego odcinka Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim, analogiczną decyzję dla swoich podmorskich elementów projektu uzyskał też Energinet. Z kolei GAZ-SYSTEM posiada już też komplet decyzji środowiskowych oraz lokalizacyjnych dla wszystkich lądowych elementów na terenie Polski.


Good Przydatny artykuł (0)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy