Agencja Fitch podniosła rating PGNiG

źródło: PGNiG SA
Dodany: 13.12.2019
Informacja producenta

 
Fitch podniósł rating PGNiG do BBB z perspektywą stabilną. O pozytywnej decyzji agencji Fitch Ratings zadecydowały między innymi działania PGNiG na rzecz dywersyfikacji źródeł i kierunków importu gazu oraz rozwój własnego wydobycia węglowodorów.

 
REKLAMA

Piotr Woźniak

Prezes Zarządu PGNiG SA

Skuteczna i konsekwentna realizacja strategii PGNiG znalazła swoje potwierdzenie w decyzji Agencji Fitch o podwyższeniu ratingu Spółki. Agencja uwzględniła zrealizowane przez nas działania, które doprowadziły do dywersyfikacji kierunków dostaw gazu, co w konsekwencji umożliwiło podjęcie decyzji o nieprzedłużaniu kontraktu jamalskiego. Jesteśmy zadowoleni, że jako Grupa o dużym udziale segmentu wydobywczego w generowanych wynikach, otrzymaliśmy rating na poziomie spółek działających w bardziej regulowanych sektorach. Jest to kolejny silny sygnał umacniający naszą pozycję jako wiarygodnego partnera biznesowego.

W uzasadnieniu decyzji o podwyższeniu ratingu z BBB- do BBB, Fitch zaznaczył, że postępy w dywersyfikacji portfela importowego gazu zapewnią PGNiG większą elastyczność biznesową i ograniczą negatywne skutki wysokich kosztów importu gazu. Agencja wskazała na nierynkową formułę cenową kontraktu jamalskiego jako jeden z powodów słabszych wyników Spółki w segmencie Obrót i Magazynowanie w latach 2017-2019. Już zrealizowane i planowane działania na rzecz dywersyfikacji, w tym decyzja o nieprzedłużaniu kontraktu jamalskiego, o której PGNiG zawiadomiło Gazprom 15 listopada 2019 roku, powinny w kolejnych latach doprowadzić do poprawy wyników finansowych Spółki.

Fitch podkreślił również korzyści, jakie PGNiG odnosi dzięki poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów. Zdaniem Agencji, własne wydobycie pozwala Spółce nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo dostaw, ale także ograniczyć ogólne koszty pozyskania gazu spowodowane wysoką ceną importu paliwa. Ponadto, zmienność wyników w segmentach wydobywczym i obrotu jest ograniczana dzięki stabilności segmentów regulowanych, takich jak dystrybucja gazu i wytwarzanie ciepła.

Michał Pietrzyk

Wiceprezes Zarządu PGNiG ds. finansowych

Agencja Fitch pozytywnie ocenia pionową integrację działalności Grupy Kapitałowej PGNiG na rynku gazu oraz jej zdolność do realizowania zamierzeń inwestycyjnych. Podstawą naszej stabilności finansowej jest odpowiednie połączenie w ramach Grupy segmentów regulowanych z działalnością segmentów wydobywczego i obrotu. Silna pozycja finansowa, dostępne źródła finansowania i odpowiednia elastyczność działalności są ważnymi argumentami za podniesieniem oceny wiarygodności kredytowej.

Fitch utrzymał dla ratingu PGNiG perspektywę stabilną.


Good Przydatny artykuł (1)
Bad Mógłby być ciekawszy (0)Partnerzy